Najciekawsze pytania i odpowiedzi, relacje z najważniejszych wydarzeń poświęconych ESG.

Podcast społecznie odpowiedzialny

Podcasty

Zadanie publiczne Rozwój misyjny i instytucjonalny Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dofinansowanie 347 000 zł.