Reklama

RaportCSR.pl to portal społecznie zaangażowany. Naszą misją jest promowanie dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także instytucji i firm, które z nich korzystają. Inspirujemy, wyznaczamy nowe kierunki dla polskich przedsiębiorców.

Zasady wyświetlania reklam na portalu są proste. Nie używamy niejasnych terminów, takich jak CPM, CTR itp. Klient sam wybiera miejsce, w którym reklama jest wyświetlana w wybranym okresie czasu

Dowiedz się więcej pisząc na adres: promocja@raportcsr.pl