Reklama

RaportCSR.pl to portal społecznie zaangażowany. Naszą misją jest promowanie dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także instytucji i firm, które z nich korzystają. Inspirujemy, wyznaczamy nowe kierunki dla polskich przedsiębiorców.

Zasady wyświetlania reklam na portalu są jasne i proste. Nie używamy niejasnych terminów, takich jak CPM, CTR itp. Klient sam wybiera miejsce, w którym reklama jest wyświetlana w wybranym okresie czasu.

Billboard
Reklama na stronie głównej
Rozmiar maksymalny: 728×90

Billboard

Banner
Reklama na stronie głównej
Rozmiar maksymalny: 1000×60

banner

Banner 2
Reklama na stronie głównej
Rozmiar maksymalny: 250×250

banner-2

Billboard – 3
Reklama na dole strony głównej
Rozmiar maksymalny: 1000×100

Billboard-3

Billboard – 2
Reklama w każdym z działów portalu oraz poprzedzająca każdy z artykułów
Rozmiar maksymalny: 680×100

Billboard-2-b

Billboard-2