Partnerem zakładki jest Polska Organizacja Turystyczna.