Redakcja

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Tyle definicja.

Portal www.raportcsr.pl już od ponad 10 lat bacznie przygląda się zmianom w postrzeganiu tej ładnie brzmiącej definicji. Mogę śmiało napisać, że jest z tym coraz lepiej. My odnotowujemy wszystko, co ważne, co istotne, co może zainspirować innych do działania dla dobra społeczności, także z myślą o następnych pokoleniach.

Zapraszam wszystkich do codziennej lektury naszego portalu. W imieniu swoim i redakcji RaportuCSR dziękuję za docenianie naszej pracy.

Tomasz Dereszyński
redaktor naczelny

Portal jest jednym z najstarszych w Polsce zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju (portal istnieje od prawie 10 lat). Wydawcą portalu RaportCSR.pl jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Magazyn Raport ESG – pierwszy magazyn na polskim rynku, który porusza zagadnienia związane z ESG. Magazyn dostępny w prenumeracie, sieci Empik (miejsce 5 w Top Biznes i finanse) i portalu eKiosk. Na łamach magazynu znaleźć można wywiady z przedstawicielami resortów i instytucji publicznych, odpowiedzialnych za wdrożenie zasad ESG w Polsce oraz artykuły poświęcone legislacji, roli mediów i nauki w kontekście ESG, historii społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i na świecie.

Magazyn Raport ESG wydawany jest od 2022 roku przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego.