Michał Olszański: Musimy się nawzajem zrozumieć!

Rozmawiamy z Michałem Olszańskim, Ambasadorem Olimpiad Specjalnych Polska, dziennikarzem.

Jak postrzegana jest w Polsce sytuacja osób w niepełnosprawnościami? Jak wychodzimy na tle innych krajów i jakie wartości mogą zaoferować osoby z niepełnosprawnościami firmom, jak i również społeczności? Czy zmieniło się coś na lepsze na przestrzeni lat? To niektóre z pytań, na które odpowiedzi udziela nasz gość.

Podcast powstał w ramach zadania publicznego „Rozwój misyjny i instytucjonalny Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego”. Zadanie sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.