Piotr Skarżynski: Właściwy łańcuch leczenia to podstawa

Rozmawiamy z prof. Piotrem Skarżyńskim ze Światowego Centrum Słuchu, Współzałożycielem Światowego Forum Słuchu przy WHO i Ekspertem WHO.

Jak wygląda temat społecznej odpowiedzialności w ochronie zdrowia? Czym jest koncepcja “One Health” i na jakie problemy społeczno-środowiskowe odpowiada? Jak można zapewnić dobre warunki dla pacjenta i przeciwdziałać złemu traktowaniu pacjentów? To niektóre z pytań, jakie zadaliśmy prof. Piotrowi Skarżyńskiemu.

Podcast powstał w ramach zadania publicznego „Rozwój misyjny i instytucjonalny Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego”. Zadanie sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.