Nowe podcasty promujące dobre praktyki w biznesie. Podcast Społecznie Odpowiedzialny

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego przygotowała dwa nowe podcasty promujące dobre praktyki w biznesie: Podcast Pracodawca Godny Zaufania oraz Podcast Społecznie Odpowiedzialny. Już teraz można posłuchać o tym, co to znaczy być pracodawcą godnym zaufania, jak wdrażanie ESG wpływa na efektywność firmy i dlaczego walka ze stereotypami jest ważna.

Podcast Społecznie Odpowiedzialny

W ramach cyklu Podcast Społecznie Odpowiedzialny powstał odcinek z prof. Marcinem Wiąckiem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Tematyka: Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. Są to również skargi związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców i pracodawców – mówi podczas wywiadu prof. Marcin Wiącek. Podkreśla, że wiele skarg dotyczy choćby problemów osób z niepełnosprawnościami czy uchodźców. Lecz nie tylko ich. Jak wyjaśnił, walczy z przeróżnymi stereotypami, które mamy w głowach.

Link: https://raportcsr.pl/podcast-spolecznie-odpowiedzialny/

Podcast Pracodawca Godny Zaufania

W ramach cyklu Podcast Pracodawca Godny Zaufania powstał odcinek z Krzysztofem Krystowskim, prezesem Związku Klastrów Polskich.

Tematyka: Suma pracy wszystkich pracowników przekłada się na efektywność i konkurencyjność całego przedsiębiorstwa. Wydaje się, że jest to banał. Tylko dlaczego ta myśl nie jest tak powszechnie wdrażana w życie? Choć zarazem można uznać, że polski biznes ewoluuje w dobrym kierunku. Oraz że przyswaja wartości stojące za ESG. Czemu, co bardzo ciekawe, służą zmiany generacyjne.

Link: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/podcast-pgz/

Podcasty powstały w ramach zadania publicznego „Rozwój misyjny i instytucjonalny Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego”. Zadanie sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.