Maciej Chojnowski: ESG to element wpływu na rozwój AI

W jaki sposób ESG wpływa na stosowanie sztucznej inteligencji, jaki jest jej potencjał i jak można go wykorzystać? To pytania, które zadaliśmy Maciejowi Chojnowskiemu, współtwórcy i dyrektorowi programowemu Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites.

Podcast powstał w ramach zadania publicznego „Rozwój misyjny i instytucjonalny Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego”. Zadanie sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.