Jan Bolanowski, Forbes: Odpowiedzialne firmy okiem mediów. Podcast Społecznie Odpowiedzialny

Jak wyglądają obecnie – po latach pandemii i następujących po niej kryzysach – relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami? Jak możliwość pracy zdalnej i inne rozwiązania istotne z punktu widzenia komponentu S w ESG zmieniały biznes w ostatnich latach?

Jaka jest rola mediów w promowaniu społecznie odpowiedzialnych postaw przedsiębiorców i konsumentów? Jaki wpływ mogą mieć na nasze wybory, które mają przecież wpływ na koszty społeczne i środowiskowe? Co w relacjach na linii pracownik-pracodawca oznacza zaufanie?

Rozmawiamy o tym z redaktorem Janem Bolanowskim z polskiej redakcji Forbes.

Podcast powstał w ramach zadania publicznego „Rozwój misyjny i instytucjonalny Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Zadanie sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.