Fundacja KGHM Polska Miedź w nowej odsłonie

Od ponad 12 lat Fundacja KGHM Polska Miedź podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, wsparcia nauki, kultury i ekologii oraz promocji sportu. – Aktywność Fundacji jest ważną częścią prowadzonych przez KGHM działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi prezes spółki Herbert Wirth. – Jesteśmy nierozerwalnie związani z Zagłębiem Miedziowym, dlatego chcemy rozwijać ten region i pomagać jego mieszkańcom.

Projekty odpowiadające potrzebom

Projekty realizowane przez Fundację KGHM Polska Miedź będą funkcjonować w ramach czterech obszarów: sport i rekreacja, zdrowie i bezpieczeństwo, nauka i edukacja oraz kultura i tradycje. – Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń Fundacji, wzmacniamy wsparcie dla obszarów kluczowych z perspektywy regionu i mieszkańców  – mówi Marek Bestrzyński, prezes Fundacji KGHM Polska Miedź. – Dlatego też uruchamiamy cztery nowe projekty, stawiając na promocję zasad pierwszej pomocy, sportu i nauki matematyki wśród dzieci i młodzieży oraz ochronę tradycji i kultury.

Pierwszy projekt – „Twoje pięć minut – szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej”, jest dedykowany uczniom pierwszych klas gimnazjum. Zajęcia poprowadzi wyspecjalizowana kadra medyczno-ratunkowa. Z kolei „Piłka nożna dla każdego” to inicjatywa promująca aktywność fizyczną wśród dzieci w wieku 5-6 lat. Do młodszych i starszych uczniów jest adresowany projekt „Dolnośląska szkoła matematyczna”, promujący naukę tego przedmiotu poprzez koła zainteresowań. Natomiast w ramach obszaru „Ratujemy zabytki – pielęgnujemy tradycje”, fundacja wesprze ochronę dziedzictwa narodowego.

Nowa odsłona – lepsza organizacja

Szczegółowe informacje dotyczące projektów oraz opis zasad udzielania darowizn osobom fizycznym i instytucjom można znaleźć na uruchomionej właśnie stronie internetowej. Fundacja zyskała również nowy logotyp, spójny ze zaktualizowanym wizerunkiem KGHM. – Usprawniamy również proces rozpatrywania wniosków poprzez zaangażowanie w prace fundacji komisji eksperckiej – dodaje Marek Bestrzyński. – Już wcześniej zdarzało się, że prosiliśmy ekspertów w danej dziedzinie o konsultacje. Ten kierunek się sprawdził, dlatego postanowiliśmy na stałe korzystać z ich pomocy. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze efektywniej wykorzystywać dostępne środki finansowe.

Aby ułatwić beneficjentom kontakt z Fundacją KGHM Polska Miedź, jeszcze w tym roku zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków o darowizny drogą online. Więcej informacji o działalności instytucji na: www.fundacjakghm.pl

12 lat Fundacji KGHM Polska Miedź w liczbach:

– 2504 projekty zostały wsparte przez fundację kwotą 98 mln zł

– 7355 osób prywatnych otrzymało darowizny od fundacji o łącznej wysokości niemal 19 mln złotych

– 117 mln zł – niemal tyle łącznie fundacja przeznaczyła na rzecz rozwoju społeczności lokalnych