Paweł Świętochowski, Fundacja Castorama: Razem budujemy nadzieję

Wolontariat stanowi ważny element strategii Diversity & Inclusion. Zarówno w Castorama Polska, jak i w całej Grupie Kingfisher, przykładamy dużą wagę do budowania wrażliwości na potrzeby i różnorodność drugiego człowieka – mówi Paweł Świętochowski, Dyrektor Ds. Relacji Biznesowych i Programów Społecznych w Castorama Polska, Prezes Fundacji Castorama.

Paweł Świętochowski, Dyrektor ds. Relacji Biznesowych i Programów Społecznych Castorama Polska, Prezes Fundacji Castorama
Zacznijmy od podstaw. Jakie są misja i podstawowe cele Fundacji Castorama? Ile Fundacja zrealizowała projektów pomocowych?

Pomagamy osobom w trudnych sytuacjach w poprawie ich warunków mieszkaniowych – niezależnie od tego, czy ich problemy wynikają z kwestii finansowych, chorób, niepełnosprawności czy ryzyka bezdomności. Wspieramy nie tylko dorosłych, lecz także dzieci i młodzież z rodzin ubogich, wielodzietnych lub znajdujących się w innych, trudnych okolicznościach. Naszym priorytetem jest inicjowanie zmian, które są trwałe i które otwierają przed naszymi beneficjentami nowe, lepsze możliwości na przyszłość.

W tym roku obchodzimy wyjątkowy moment w naszej historii – pięciolecie istnienia Fundacji Castorama. Przez ten czas pomogliśmy niemal 6300 osobom z różnych miejsc w Polsce, realizując blisko 250 projektów pomocowych, na które przekazaliśmy prawie 8 milionów złotych. Aby zapewnić im lepsze, bardziej komfortowe domy, przeprowadziliśmy liczne remonty, modernizacje oraz dostarczyliśmy szereg produktów i rozwiązań, które ułatwiają i poprawiają codzienne funkcjonowanie. To, co robimy, to nie tylko kwestia liczb. Co dzień widzimy, jak zmieniamy życie ludzi.

Czy Fundacja działa w miastach, w których są sklepy Castoramy, czy też również w innych miejscowościach?

Fundacja Castorama działa na szeroką skalę wspierając społeczności lokalne na terenie całej Polski, docierając do małych miejscowości, nie tylko tych, gdzie znajdują się nasze sklepy. W mniejszych miejscowościach, widzimy, że ta pomoc jest szczególnie potrzebna. W ciągu pięciu lat współpracowaliśmy z blisko 150 organizacjami, dzięki czemu zwiększamy dodatkowo zasięg naszej pomocy.

Czy może Pan podać dwa, trzy przykłady które zilustrują działania Fundacji?

Ostatni rok był dla nas wyjątkowo udany – wspólnie z naszymi partnerami zrealizowaliśmy rekordową liczbę aż 104 projektów, z których każdy jest dla nas ważny i wyjątkowy, bo wyjątkowi są nasi beneficjenci.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem

Skarżysko-Kamienna. Wolontariusze podczas remontu

Jednak aby zobrazować działania naszej Fundacji mogę przypomnieć projekt polegający na  wyremontowaniu 10 łazienek w domach dziecka w Skarżysku Kamiennej, gdzie odnowiliśmy mieszkania dla dorosłych wychowanków domów dziecka w powiecie strzelińskim we współpracy z Fundacją PODAJ DALEJ oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

Zaangażowaliśmy się również w remont domu po pożarze w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Można Inaczej oraz wspólnie z MOPR Herby Kielce pomogliśmy samotnej matce z dwójką dzieci, w tym jednym z niepełnosprawnością ruchową, w dostosowaniu mieszkania do potrzeb domowników. Każdy z tych projektów miał na celu nie tylko poprawę warunków mieszkaniowych, ale także dał poczucie bezpieczeństwa i stabilności tym, którzy tego najbardziej potrzebowali.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem

Pierwsi do pomocy – kielecka drużyna wolontariuszy

Jestem dumny z tego, co udało nam się do tej pory osiągnąć. Każdy projekt, każda inwestycja, każda pomocna dłoń, zmieniają świat na lepsze. Razem nie tylko budujemy i remontujemy domy – razem budujemy nadzieję.

Dużą rolę w działalności Fundacji odgrywa wolontariat pracowniczy. Jakie korzyści przynosi, jeśli chodzi o realizację strategii kultury pracy?

Dzięki wolontariatowi praca w Castoramie zyskuje inny wymiar, bo nie jest tylko obowiązkiem „od-do”. Możemy liczyć na siebie nawzajem, łatwiej integrujemy się ze środowiskiem pracy i sąsiadami, poznajemy inne niż zawodowe oblicze koleżanek i kolegów, stajemy się sobie bliżsi.

Jako pracownicy Castoramy, aktywnie włączamy się w życie społeczności lokalnych, niosąc pomoc tam, gdzie mieszkamy i pracujemy. W ramach naszego programu wolontariackiego, możemy działać na rzecz różnych organizacji, samodzielnie wybierając projekty, w których chcemy uczestniczyć. Każdy z nas ma możliwość skorzystania z 24 godzin płatnego wolontariatu rocznie. Ten czas możemy przeznaczyć nie tylko na inicjatywy związane z zapewnieniem dobrych warunków mieszkaniowych, ale też te na rzecz ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt czy pomocy migrantom.

W ciągu ostatnich pięciu lat ponad 2300 pracowników Castoramy zaangażowało się w wolontariat. Tylko w ubiegłym roku poświęcili oni łącznie ponad 25 000 godzin na działania charytatywne, a udział naszego zespołu w akcjach dobroczynnych stale rośnie. Z radością obserwujemy też, że większość naszych pracowników realizuje się wolontariacko właśnie w ramach naszej Fundacji. Szeroki zasięg działania, ogromna różnorodność projektów i form niesienia pomocy sprawiają, że każdy znajduje tu coś dla siebie. To nas bardzo cieszy i motywuje do dalszego rozwoju.

Wolontariat to też emocje. Jakie odczucia towarzyszą pracownikom podczas wolontariatu? W końcu czasem podczas wolontariackiej pracy wchodzą w bardzo trudne sytuacje życiowe.

Nasi wolontariusze działają z ogromnym zaangażowaniem, mając na sercu dobro innych, co niewątpliwie przekłada się na ich osobiste poczucie spełnienia. Często też mówią, jak udział w projektach społecznych wzbogaca ich życie, oferując nowe perspektywy i pogłębiając wartości, takie jak empatia czy solidarność. Możliwość dzielenia się swoim czasem i umiejętnościami, a także widoczna różnica, jaką mogą wprowadzić w życiu osób potrzebujących, to dla nich źródło ogromnej satysfakcji i radości.

My ze swojej strony dokładamy natomiast wszelkich starań, aby zapewnić naszym wolontariuszom odpowiednie wsparcie i zrozumienie, które są niezbędne w ich działaniach charytatywnych, często związanych z wchodzeniem właśnie w bardzo trudne sytuacje życiowe beneficjentów. Jednocześnie, dbamy o to, aby czuli się oni komfortowo i bezpiecznie, niezależnie od trudności, z jakimi się spotykają.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem

Wolontariusze z Bielska-Białej z sercem na dłoni
Czy wolontariat jest wprzęgnięty w strategię Diversity & Inclusion?

Nasz wolontariat stanowi ważny element strategii Diversity & Inclusion. Zarówno w Castorama Polska, jak i w całej Grupie Kingfisher, przykładamy dużą wagę do budowania wrażliwości na potrzeby i różnorodność drugiego człowieka. Dzięki wolontariatowi, każdy pracownik, niezależnie od swojego pochodzenia czy roli, ma możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności i angażowania się w sprawy, które mają znaczenie dla nas wszystkich. W ten sposób nie tylko wspieramy rozwój społeczności, ale również umacniamy naszą kulturę organizacyjną, tworząc silniejsze, bardziej zintegrowane miejsce pracy.

Ponadto, zależy nam, by każdy pracownik mógł wybrać formę zaangażowania odpowiadającą jego indywidualnym preferencjom. Dzięki temu każdy może czuć się ważną częścią naszego wspólnego celu społecznego, a realizowane inicjatywy odzwierciedlają różnorodność społeczną, kulturową i etniczną naszego zespołu.

Wolontariat to oczywiście jedna z wielu form aktywności, które wpisują się w założenia strategii Diversity & Inclusion. Podejmujemy liczne inicjatywy promujące te wartości wśród naszych zespołów w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Dobrym przykładem jest nasza kampania pod hasłem „Razem. Silniejsi”, w ramach której  mówimy i rozmawiamy na temat różnorodności, inkluzywności oraz sojusznictwa w naszej firmie, a wszystko to aby, wzmocnić naszą wrażliwość na drugiego człowieka: kolegę, koleżankę, klientów.

Dobrze pojęta realizacja strategii społecznej odpowiedzialności opiera się na mechanizmie win-win. Jakie korzyści przynosi działalność Fundacji Castorama Polska? Bo korzyści, które uzyskują osoby korzystające z pomocy wydają się oczywiste.

To prawda. Nasze działania z zakresu odpowiedzialności społecznej nie tylko wspierają rozwój lokalny, ale również stanowią wartość dla naszej firmy, tworząc idealne połączenie interesów społecznych i biznesowych.

Poprzez nasze działania pragniemy powiedzieć, że Castorama to nie tylko sklep budowlany, ale zaangażowany partner, który troszczy się o dobro swoich sąsiadów. Co więcej, udział naszych pracowników w wolontariacie i projektach społecznych wzmacnia więzi w zespole, inicjując poczucie dumy z przynależności do organizacji, która nie ogranicza się do roli komercyjnej, ale odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym.

Wolontariat ma również ogromną wartość dla nas samych, utwierdzając nas w przekonaniu, że możemy tworzyć pozytywne zmiany i mamy realny wpływ na kształtowanie lepszego świata. Korzyści z wolontariatu może zauważyć także pracodawca, gdyż działalność charytatywna sprzyja rozwojowi osobistemu, czyniąc nas lepszymi ludźmi.

Na koniec warto podkreślić, że nasze inicjatywy społeczne zdobywają uznanie wśród klientów. Coraz więcej z nich docenia nasze silne zaangażowanie społeczne, co przekłada się na decyzje zakupowe. Powszechnie dostępne badania potwierdzają, że klientów przyciągają nie tylko produkty, ale również wartości, które reprezentuje firma.

Na ile działalność Fundacji jest zbieżna z polityką społecznej odpowiedzialności Grupy Kingfisher? Czy są jakieś różnice wynikające z regionalnych uwarunkowań?

Działania Fundacji Castorama w pełni odzwierciedlają politykę społecznej odpowiedzialności, którą wyznacza Grupa Kingfisher. Razem skupiamy się na wsparciu społeczności lokalnych i poprawie jakości ich życia poprzez polepszanie warunków mieszkaniowych. Mimo, że nasze cele są zbieżne, realizacja inicjatyw może różnić się w zależności od regionalnych potrzeb. Dlatego też, podejmowane przez Fundację działania są dostosowywane do okoliczności i specyficznych wymagań każdego regionu.

Taka elastyczność pozwala nam efektywnie odpowiadać na lokalne wyzwania, jednocześnie zachowując spójność z globalnymi założeniami. To co nas zdecydowanie wyróżnia na tle całej Grupy to świetnie funkcjonujący wolontariat, z czego jesteśmy bardzo dumni. Naszym doświadczeniem i dobrymi praktykami często dzielimy się również z naszymi kolegami i koleżankami działającymi na pozostałych rynkach.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem

Chełmska grupa wolontariuszy
Czasy mamy bardzo niestabilne, lecz może tym bardziej warto planować przyszłość? Jakie plany ma Fundacja?

Przyszłość Fundacji to bez wątpienia kontynuacja aktualnych inicjatyw i dalszy rozwój zgodnie z naszą misją. Zawsze działamy w odpowiedzi na bieżące potrzeby i sytuacje, gdyż w naszym DNA jest udzielanie pomocy tu i teraz, zwłaszcza tam, gdzie jest ogromna potrzeba poprawy jakości warunków mieszkaniowych. Jesteśmy otwarci też na nowe wyzwania i aktywnie uczestniczymy w projektach, które wykraczają poza nasze dotychczasowe obszary. Pragniemy też umacniać program wolontariatu pracowniczego w ramach Fundacji, gdyż widzimy w nim wielką wartość, dla nas jako pracowników i naszych lokalnych społeczności.

Wciąż widzimy, że miliony Polaków żyją w pokojach, mieszkaniach czy domach, które są zbyt małe, za ciemne, zimne i wilgotne. Dla zbyt wielu z nich jest to nie tylko wizja surowej rzeczywistości życia codziennego, ale też jedyna perspektywa przyszłości. My wiemy, że dom to nie tylko schronienie, przestrzeń, czy miejsce, które pomaga nam przetrwać ale poczucie bezpieczeństwa i niezbędny element ludzkiego życia, godności, zdrowia i szczęścia, podstawa do budowania szczęśliwych relacji i wzmacniania więzi w lokalnych społecznościach. Dlatego przyszłość Fundacji Castorama widzę jako perspektywę szczęśliwych ludzi, dobrych domów i lepszego życia dla nas wszystkich.

Rozmawiał Bogusław Mazur