Wyróżnienia Raportu CSR i nagrody cashcom.pl przyznane

gf-14edycja-csr-71aDzisiaj w Warszawie wręczono wyróżnienia „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” za ponadstandardowe zaangażowanie w działalność CSR oraz nagrody redakcji Cashcom.pl 2012 – dla najlepszych menedżerów i firm, które stawiają na innowacyjność, efektywność i skuteczność w obszarze finansów.

 

Wyróżnienia CSR-owe odebrali przedstawiciele m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wydawnictwa Macmillan Education, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Grupy Ferrero, a także redakcji Pulsu Biznesu, Dziennika Gazety Prawnej i programu BIZON.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu publikowany jest co kwartał na łamach tygodnika Gazeta Finansowa przy wsparciu partnerów: Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, redakcji Super Biznes (Super Express), portalu Kurier365.pl i RaportCSR.pl. W każdej edycji wyróżniane są dwa projekty, prowadzone przez firmy i instytucje, które konsekwentnie realizują interesujące programy wsparcia ważnych społecznie obszarów.

W trakcie dzisiejszej uroczystości wręczone zostały wyróżnienia za projekty CSR wybrane w 14, 15 i 16 edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

– Dzięki inicjatywom realizowanym m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości czy wyróżnione w najnowszej edycji Raportu  Ministerstwo Skarbu Państwa, świadomość społecznej odpowiedzialności w polskim biznesie stale rośnie. Cieszę się, że redakcja Gazety Finansowej przyczynia się do poszerzania wiedzy na ten temat. Już od pierwszej edycji Raportu staramy się wyróżniać programy i inicjatywy, które, nie tylko odróżniają się pomysłowością, ale przede wszystkim wspierają ważne społecznie obszary – powiedział Piotr Bachurski, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Finansowa.

Zdaniem ekspertów, do grona najciekawszych i najbardziej spektakularnych projektów CSR w ostatnich miesiącach należały m.in. projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” realizowany przez Ministerstwo Skarbu i redakcję Pulsu Biznesu oraz program Youngster realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i wydawnictwo Macmillan Education, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego. Akademia CSR zasługuje na szczególna uwagę, ze względu na osobiste zaangażowanie liderów projektu – podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Rafała Baniaka i redaktora naczelnego Pulsu Biznesu Tomasza Siemieńca. Ich wspólna inicjatywa znacząco przyczyniła się do pokazania, że społecznie odpowiedzialnym może być nie tylko wielka korporacja, ale nawet najmniejsze przedsiębiorstwo.

– W odróżnieniu od firm, które funkcjonują w państwach zachodniej Europy, u nas społeczna odpowiedzialność biznesu wciąż jest nowym pojęciem. Dlatego niezwykle ważna jest kwestia promocji. Stąd też narodziła się inicjatywa powołania rządowego zespołu ds. CSR, który ma wskazywać na dobre praktyki i działania, jakie muszą być podjęte do skutecznej realizacji celów przyświecających działaniom CSR – powiedział Rafał Baniak.
Coraz większe zainteresowanie problematyką CSR wykazują także media. – Idea CSR, powoli się u nas zadomowiła – stając się swego rodzaju trendem. Mam jednak szczerą nadzieję, że ta moda nie minie, a raczej stanie się elementem naszej rzeczywistości. “Super Express” i “Super Biznes” z całego serca wspierają CSR, nie ograniczając się jedynie do opisywania ciekawych inicjatyw, ale bezpośrednio angażując się w działalność CSR. Warto wspólnie zmieniać naszą rzeczywistość – powiedział Hubert Biskupski, z-ca redaktora naczelnego Super Expressu i redaktor prowadzący dodatku Super Biznes.

Raporty w całości do pobrania na stronach portalu tutaj.

Poniżej znajdują się odnośniki:

Podczas uroczystości wręczono również nagrody portalu Cashcom.pl za rok 2012 – dla najlepszych menedżerów i firm, które stawiają na innowacyjność, efektywność i skuteczność w obszarze finansów. – Nagradzamy przede wszystkim te działania i rozwiązania, które przyczyniają się do odniesienia sukcesu finansowego firmy” – podkreśla Sebastian Gawłowski, redaktor naczelny Cashcom.pl.

Partnerami nagród Cashcom.pl 2012 są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Super Biznes (dodatek ekonomiczny Super Expressu), ISB News i tygodnik Gazeta Finansowa.

– Wspólnie postanowiliśmy wyróżnić tych menedżerów i przedsiębiorców, dla których priorytetem jest długoterminowa budowa wartości firm i instytucji, innowacyjność, efektywność rozwiązań biznesowych oraz jakość produktów oraz usług – mówi redaktor naczelny portalu Cashcom.pl.

gf-14edycja-csr-70

fot. Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odebrał nagrodę za projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, polegający na organizacji cyklu konferencji regionalnych popularyzujących ideę CSR wśród małych i średnich firm.

Laureaci wyróżnień „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” – XIV – XVI edycja:

 • Wydawnictwo Macmillan Education i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wyróżnione w XVI edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za program Youngster, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa i redakcja Pulsu Biznesu wyróżnione w XVI edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, polegający na organizacji cyklu konferencji regionalnych popularyzujących ideę CSR wśród małych i średnich firm
 • Grupa Ferrero wyróżniona w XV edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za wyznaczanie nowych standardów CSR, czego dowodem jest Raport Grupy, który uzyskał najwyższą ocenę międzynarodowych instytucji, w tym m.in. oceny GRI dotyczące wskaźników pozafinansowych
 • Fundacja „Energia z serca” Polskiej Grupy Energetycznej wyróżniona w XV edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za umiejętne łączenie działalności biznesowej z zaspakajaniem potrzeb społeczeństwa i ochroną środowiska
 • Polski Związek Piłki Siatkowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki wyróżniony w XIV edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za zaangażowanie w promocję sportu wśród młodzieży i w szczególności za realizację „Ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych, działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”.
 • Dziennik Gazeta Prawna i program BIZON w Radiu PIN wyróżnione w XIV edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za poszerzanie wiedzy na temat idei CSR, a w szczególności za współtworzony Ranking Odpowiedzialnych Firm 2012, publikowany na łamach Dziennika Gazety Prawnej pod patronatem audycji BIZON.

Laureaci nagród Cashcom.pl 2012:

 • Kategoria Innowacyjność – Speedmail – za innowacje na rynku pocztowym: usługę umożliwiającą klientom monitorowanie każdej przesyłki pocztowej oraz kontrolę pracy listonoszy za pomocą urządzeń GPS. Całość procesów w firmie Speedmail koordynuje nowoczesny, szwajcarski system operacyjny CodX PostOffice, po raz pierwszy wdrożony w Polsce. Dzięki temu operator oferuje swoim klientom pewność, że ich przesyłki dotrą do adresatów.
 • Kategoria Transakcja finansowa – Eurocash – za przebojowe wejście na rynek i akwizycję Grupy Dystrybucyjnej Tradis. W ciągu ostatnich trzech miesięcy akcje Eurocash podrożały o ponad 22%, a od początku 2012 r. o ponad połowę. Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost jest akwizycja Grupy Dystrybucyjnej Tradis, która w  okresie I półrocza 2012 r. dodała do zewnętrznej sprzedaży Grupy Eurocash 2 751,85 mln zł.
 • Kategoria Wsparcie biznesu  – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – za aktywne i efektywne wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorców. W 2012 r. Agencja wypracowała 120% normy – zakontraktowała prawie 5,5 mld zł, co stanowi ponad 20% wszystkich, pozyskanych środków od 2008 roku. Wartość podpisanych umów przekroczyła już 27 mld zł.
 • Kategoria Zaangażowanie społeczne – PGE i Fundacja „Energia z serca” – za skuteczne integrowanie działań o charakterze ekonomicznym, społecznym i proekologicznym. Branża energetyczna funkcjonuje pod dużą presją otoczenia, co wymaga otwartości na dialog. Dzięki Fundacji, możliwe było nawiązanie kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, co zaowocowało umiejętnym połączeniem rozwoju biznesowego z potrzebami ludzi i środowiska.
 • Kategoria Usługa Cashcom – Kapsch Telematic Services – za efektywne zarządzanie systemem viaTOLL.  Już po 17 miesiącach funkcjonowania systemu zwróciły się nakłady poniesione na jego wdrożenie, co stanowi jeden z europejskich rekordów w tempie zwrotu kosztów z tego typu inwestycji. Pod koniec 2012 roku wpływy z e-myta zasiliły Krajowy Fundusz Drogowy kwotą 1,34 mld zł. Wynik ten przewyższył prognozy i oczekiwania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

[nggallery id=5]