Annual CSR Outlook 2012 – podsumowanie roku 2012

logo_csrinfoAnnual CSR Outlook 2012 jest inicjatywą portalu CSRinfo i Tchbo Warszawa. Partnerzy dokonali zwięzłego podsumowania ważnych CSR-wo wydarzeń minionego roku. 

Zaprezentowano interesujące dane liczbowe z polskiego rynku, najważniejsze debiuty i godne uwagi publikacje.

Za najważniejsze wśród wydarzeń związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w roku 2012 uznano m.in. III Targi CSR i inaugurację polskiej wersji normy społecznej odpowiedzialności ISO 26ooo. Dalszy rozwój standaryzacji będzie z pewnością nurtem rozwojowym rynku w najbliższych latach.

W publikacji zawarto także najważniejsze debiuty w dziedzinie raportowania CSR takich firm jak: Banku BGŻ, Grupy ENEA, KGHM czy PwC Polska. Więcej informacji można znaleźć na stronach: CSRinfo.org oraz Tchibo.

Źródło: CSRinfo.org