Właściciel sieci sklepów Biedronka drugą co do wielkości polską firmą

Firma Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka, zajęła drugie miejsce w prestiżowym rankingu przygotowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” – Lista 500 Największych Polskich Przedsiębiorstw. Spółka awansowała o dwie pozycje w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem, tym samym potwierdzając to, że polscy klienci doceniają codzienną ofertę Biedronki, oraz umacniając swoją pozycję lidera w branży spożywczej.

Na liście 500 największych firm w Polsce, Jeronimo Martins, właściciel sklepów Biedronka oraz hebe w Polsce, zajęła drugie miejsce, awansując w rankingu o dwie pozycje w porównaniu z rokiem poprzednim. To, że jeszcze w roku 2007 firma była notowana na 22 miejscu, potwierdza dynamiczny i zrównoważony rozwój Grupy Jeronimo Martins w Polsce, w tym marki Biedronki, a ostatnio także sieci sklepów hebe. Głównym kryterium, branym pod uwagę w przygotowywanym rankingu, były osiągnięte przychody firm w 2013 roku. W ubiegłym roku sprzedaż netto sieci Biedronka wzrosła w złotych o 15% w porównaniu z rokiem 2012 i wyniosła ok. 32 mld zł.

– Zajęcie drugiego miejsca pośród 500 największych polskich przedsiębiorstw stanowi dla nas nie tylko źródło ogromnej satysfakcji, ale także wielki zaszczyt. Ta pozycja odzwierciedla uznanie ze strony klientów w całej Polsce dla naszej codziennej oferty, opartej o wysoką jakość w najniższych cenach i bliskość sklepów. Od samego początku naszym celem było, aby Polacy oferowali Polakom to, co w Polsce najlepsze – mówi Pedro Pereira da Silva, Chief Operations Officer Grupy Jeronimo Martins, Country Manager w Polsce i Portugalii. – Jednocześnie jesteśmy świadomi ciążącej na nas, rosnącej odpowiedzialności. O tym, jak jest ona ogromna świadczą liczby. Ponad 90% naszych produktów żywnościowych jest produkowanych w Polsce, dzięki stałym, długoterminowym relacjom handlowym z ponad 500 polskimi partnerami handlowymi. Zapewniamy pracę prawie 50 000 osób zatrudnionych bezpośrednio oraz kilkuset tysiącom osób mających zajęcie pośrednio dzięki naszej działalności, każdego roku tworząc wiele tysięcy nowych miejsc pracy. Jesteśmy obecni w ponad 900 miejscowościach, zaspakajając codzienne potrzeby i oczekiwania prawie 4 milionów klientów, którzy codziennie dokonują u nas zakupów. Jeronimo Martins jest obecnie największym prywatnym pracodawcą w Polsce, największą siecią handlową, a także jednym z największych podatników oraz inwestorów. Na co dzień nadal koncentrujemy się na zaspakajaniu oczekiwań i potrzeb klientów, rozwijając się w sposób zrównoważony tak, aby przynosiło to korzyści polskiemu społeczeństwu i polskiej gospodarce, a także naszym udziałowcom. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio przyczynili się do naszego rozwoju – dodaje Pedro Pereira da Silva.

Jeronimo Martins Polska pozostaje największym prywatnym pracodawcą w Polsce. W ubiegłym roku firma stworzyła 7 tys. nowych miejsc pracy. Obecnie JMP zatrudnia prawie 50 tys. osób.

Jeronimo Martins Polska jest także jednym z największych podatników w Polsce. Tylko w 2013 r. szacowana kwota podatków JMP to ponad 700 mln zł, w tym podatek CIT w wysokości ponad 308 mln zł. W latach 2010-2013 na rzecz skarbu państwa JMP odprowadziło zobowiązania podatkowe i publicznoprawne o wartości ponad 2,4 mld zł.

Polska jest kluczowym rynkiem dla Jeronimo Martins i źródłem ponad 65 proc. przychodów Grupy Jeronimo Martins. Zaangażowanie finansowe JM w Polsce pozwoliło m.in. na uruchomienie w ubiegłym roku 280 nowych placówek oraz dwóch centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Na koniec roku 2013 roku sieć sklepów Biedronka liczyła 2393 placówki. Sieć podtrzymuje plany rozwoju, zakładające osiągnięcie liczby 3000 placówek do 2015 roku.