Ile zarabia przeciętny Polak? Jakie jest bezobocie w Polsce. Dane GUS za listopad 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 r. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 105,34 PLN do 6022,49 PLN tj. o 1,8%.Tegoroczny wzrost był większy od typowego i większy od oczekiwanego. Przeciętne uposażenie w listopadzie okazało się o 538,42 PLN i 9,8% wyższe niż przed rokiem.Roczna dynamika płacy zwiększyła się wyraźnie z 8,4% w październiku.Zatrudnienie w listopadzie okazało się o 12,6 tys. osób, tj. o 0,20% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6363,7 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku, zatrudnienie było wyższe o 44,8 tys. osób tj. o 0,71%.Wzrost zatrudnienia w listopadzie o 12,6 tys. osób należy uznać za bardzo wysoki.Po pierwsze, ma on miejsce po kilkumiesięcznym okresie spadków zatrudnienia, bądź jedynie nieznacznych wzrostów. Po drugie, listopad z przyczyn sezonowych nie jest miesiącem, w którym zatrudnienie mogłoby wyraźnie rosnąć. Wręcz odwrotnie, wrazz początkiem jesieni spada popyt na prace sezonowe w rolnictwie, budownictwie,a także w usługach turystycznych.Z drugiej strony wypada pamiętać, że wciąż jesteśmy w okresie wychodzenia gospodarki z szoku popandemicznego i powszechnie oczekuje się przywracania poziomu zatrudnienia w bardziej typowe rejony.Roczna dynamika zatrudnienia w listopadzie uległa poprawie do dodatnich 0,71%,z dodatnich 0,52% w październiku. We wcześniejszych miesiącach obserwowane było silne falowanie rocznej dynamiki zatrudnienia. Trzeba jednak pamiętać, iż znaczna część z owego falowania – najpierw poprawa (zwłaszcza z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia a później pogorszenie (z lipca, sierpnia, września i października), to w znacznej części efekt bazy – wchodzenia w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki, a później w echo poprawiającej się sytuacji.Sposobem na ocenę poziomu zatrudnienia w oderwaniu od falującej bazy może być porównanie stanu dzisiejszego z tym sprzed 24 miesięcy, a więc z analogicznego okresu roku 2019. W listopadzie zatrudnienie było niższe niż przed dwoma laty o 31,1 tys. osób tj. 0,5%.Bardzo podobne różnice można było wyliczyć dla kilku wcześniejszych miesięcy.W grudniu płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od listopadowych. W ostatnim miesiącu roku przypada bowiem kumulacja wypłat nagród, dodatków i premii. Wzrost w grudniu tego roku może sięgnąć 7,1%, co będzie wynikiem nieco niższym od wzrostu notowanego przed rokiem. Owe wypłaty premii i nagród – najwyraźniej w roku bieżącym – realizowane były w części, jeszcze z poborami listopadowymi (spłaszczając to, co zostanie wypłacone w grudniu). W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac w grudniu obniży się z listopadowych 9,8 % do 8,0%.W przypadku zatrudnienia po grudniu, zazwyczaj oczekuje się stabilizacji zatrudnienia, a często obserwowane są wręcz spadki. Na wynik składać się tu będą dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony, postępować będzie poprawa związanaz przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm, związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce, ale również tracący pracę ze względu na ruchy sezonowe (jesień i zima są słabsze dla rynku pracy).