„Świat zmysłów” z Fundacją Kronenberga

Już od 4 października wystawę Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego „Świat zmysłów” będzie można podziwiać w Muzeum w Raciborzu. To kolejny przystanek tej mobilnej i interaktywnej ekspozycji poświęconej funkcjonowaniu zmysłów człowieka. Realizacja wystawy była możliwa dzięki wsparciu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Celem wystawy jest przybliżenie widzom anatomicznych, fizjologicznych i fizycznych podstaw działania narządów zmysłów. Ekspozycja ma charakter interaktywny, obejmuje ona około 60 doświadczeń, za pomocą, których zwiedzający mogą samodzielnie dowiedzieć się jak działają wzrok, słuch węch i dotyk.

– Wystawa Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w przystępny sposób pozwala zdobyć praktyczną wiedzę o ludzkich zmysłach. Ma ona charakter interaktywny, co oznacza, że tematyka jest prezentowana za pomocą doświadczeń wykonywanych samodzielnie przez widza (tzw. stanowiska hands-on) – mówi Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Ekspozycja interaktywna „Świat zmysłów” została otwarta w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 30 września 2005 i była drugą wystawą interaktywną w Muzeum UJ. Do tej pory gościła w Gdańsku, Uppsali, Dębicy i Sandomierz i odwiedziło ją ponad 140 tys. osób.

Ekspozycję „Świat zmysłów”, do tej pory odwiedziło już 140 000 osób. Wystawa interaktywna została otwarta w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 30 września 2005 roku. Do tej pory ekspozycja gościła w Gdańsku, Uppsali, Dębicy, Sandomierzu i Olsztynie a kalendarz zaplanowany jest na najbliższe trzy lata. Ekspozycja będzie podróżować po całej Polsce.

Terminy wystawy:
– październik – listopad 2013 – Muzeum W Raciborzu,
– grudzień 2013 – styczeń 2014 – Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
– luty – kwiecień 2014 – Muzeum Okręgowe w Tarnowskich Górach,
– maj – lipiec 2014 – Muzeum w Chrzanowie,
– sierpień  – listopad – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
– listopad 2014 – luty – Centrum Nowoczesności „Młyn wiedzy” w Toruniu.

Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra publicznego w zakresie między innymi edukacji finansowej, ochrony dziedzictwa kulturowego, wolontariatu pracowniczego oraz rozwoju społeczności lokalnych. Realizowane przez nią działania obejmują szerokie portfolio programów edukacji finansowej,  skierowanych do różnych grup odbiorców, z różnych grup wiekowych, począwszy od dzieci poprzez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skończywszy na dorosłych, osobach wykluczonych finansowo oraz seniorach. Ponadto od 6 lat Fundacja prowadzi coroczne, cykliczne badania “Postaw Polaków wobec oszczędzania”, dzięki którym możliwe jest zdiagnozowanie kompleksowego portretu przeciętnego Polaka w odniesieniu do kwestii finansowych.  Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy jest także koordynatorem największego i najbardziej profesjonalnego programu wolontariatu pracowniczego w Polsce. Prowadzi również działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego m.in. przyznając corocznie Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora.