Europejscy liderzy o przyszłości miast Europy i Polski

Właśnie rozpoczęło się w Brukseli spotkanie Microsoft CityNext Europy Środkowo-Wschodniej poświęcone przyszłości miast tego regionu. W dyskusji biorą udział przedstawiciele europejskich rządów, a także czołowi naukowcy, technolodzy i reprezentanci Unii Europejskiej. Polskę reprezentować będą między innymi Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim i Paweł Świeboda, prezes demosEUROPA — Centrum Strategii Europejskiej.

Miasta, jako ośrodki działalności przemysłowej, gospodarczej i biznesowej coraz częściej muszą sobie radzić z trudnymi wyzwaniami, takimi jak szybko postępująca urbanizacja oraz konieczność modernizacji i oszczędności w obliczu kryzysu gospodarczego. Globalna inicjatywa Microsoft CityNext stanowi platformę dyskusji na temat roli technologii w modernizacji starzejącej się infrastruktury, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, a także rozwoju gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w obliczu ogólnoświatowej recesji.

Konferencja Microsoft CityNext w Brukseli jest częścią inicjatywy, dzięki której miasta, firmy i obywatele mogą kształtować swoją przyszłość i rozwijać aktywne społeczności. Dzięki ich pomysłom, energii oraz wiedzy Microsoft pomaga tworzyć zdrowsze, bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i bogatsze miasta, wykorzystując swoją ofertę bezpiecznego oprogramowania dla konsumentów, urządzeń i usług, a także doświadczenia Partnerów oraz liczne programy edukacyjne i społeczne.

„Miasta stanowią siłę napędową gospodarki. Stają one przed nowymi wyzwaniami, z którymi trzeba się zmierzyć, aby podtrzymać rozwój i energię, zarówno samych miast, jak i ich mieszkańców” — prosto z Brukseli podkreśla Piotr Marczuk, Governmental Affairs Manager w polskim biurze Microsoft. „Podczas spotkania w Parlamencie Europejskim będziemy rozmawiać o miastach przyszłości i modelach współpracy, które angażują obywateli, firmy i władze miejskie w zupełnie nowy sposób. Silna reprezentacja z Polski pokazuje, jak kluczowym tematem staje się przyszłość i rozwój miast w naszym kraju. Mam nadzieję, że dzięki inicjatywom takim jak CityNext polskie miasta staną się jeszcze bardziej konkurencyjne w Europie, a ich mieszkańcy będą korzystać z pełnego ich potencjału”.

Spośród polskich przedstawicieli na konferencji przemawiać będą: Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, była komisarz UE i obecna przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Paweł Świeboda, prezes demosEUROPA — Centrum Strategii Europejskiej i sprawozdawca ds. Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (EIP), Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Marek Konieczniak, dyrektor ds. innowacyjności i rynku europejskiego w firmie edukacyjnej Vulcan, Władysław Piskorz, dyrektor Wydziału ds. Rozwoju Obszarów Miejskich i Spójności Terytorialnej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania przedstawiciele regionów oraz miast Europy Środkowej i Wschodniej będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem oraz dowiedzieć od międzynarodowych ekspertów, jak dzięki technologiom mogą poprawić sytuację miast, w tym:
•    Przekształcać działalność i infrastrukturę: dziś pracownicy miejscy mogą korzystać z elastycznych usług w chmurze oraz urządzeń i aplikacji klasy korporacyjnej, a także wykorzystywać nowoczesne rozwiązania i platformy big data do własnych projektów.
•    Prowadzić dialog z mieszkańcami i biznesem: platforma oprogramowania, urządzeń i usług firmy Microsoft umożliwia władzom miast dostarczanie spersonalizowanych usług i aplikacji swoim mieszkańcom. Sprzyja to dialogowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem mediów społecznościowych, a inicjatywy publicznej dostępności danych pobudzają rozwój aplikacji i całej gospodarki. Wszystko to zwiększa zaangażowanie i zadowolenie wyborców.
•    Zwiększać innowacyjność: Microsoft wraz z partnerami oferuje szeroką gamę programów edukacyjnych dla uczniów, studentów i nauczycieli, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i zwiększają konkurencyjność na rynku pracy.

Powyższe rozwiązania są już wprowadzane z sukcesem m.in. w Centrum Operacyjnym Microsoft w Redmond. Kampus, na terenie 200 hektarów mieści 125 budynków, w których pracuje 41 664 osób – czyli praktycznie tyle, ilu jest mieszkańców w typowym, średnim mieście. Microsoft wdrażając swoje podejście i tworząc specjalnie oprogramowanie połączył ze sobą wszystkie budynki i zarządza nimi bazując na otrzymywanych danych. Rozwiązanie okazało się tak skuteczne, że firma nie tylko uzyskała milionowe oszczędności i obniżyła koszty utrzymania kampusu, ale obecnie we współpracy z partnerami, pomaga administratorom budynków na całym świecie wdrażać podobne rozwiązania. Biorąc pod uwagę fakt, że tereny należące do firm odpowiadają za ok. 40% światowego zużycia energii, przedsięwzięcie ma ogromny potencjał. (Więcej na ten temat w tekście „88 akrów”)

Przedstawiciele władz regionalnych i miejskich, agencji rozwoju regionalnego, urzędów centralnych zajmujących się polityką regionalną, naukowcy oraz inne osoby zainteresowane Microsoft CityNext mogą zarejestrować swój udział w oficjalnym wydarzeniu towarzyszącym –  XI Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, wysyłając wiadomość e-mail na adres MSTCityNextLaunch@apcoworldwide.com.

Więcej informacji o inicjatywie Microsoft CityNext można uzyskać pod adresem: http://www.microsoft.com/citynext/