Raport nt. zrównoważonego rozwoju Tchibo 2012

Tchibo opublikowało kolejny raport nt. zrównoważonego rozwoju, który opisuje działania firmy w tym zakresie, najważniejsze programy i dotychczasowe osiągnięcia. Raport dostępny jest na stronie internetowej www.tchibo-sustainability.com.

Od 2006 roku zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii prowadzenia działalności przez Tchibo, a od 2009 roku Tchibo publikuje coroczne raporty dotyczące postępów i realizowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Dzięki integracji zrównoważonego rozwoju we wszystkich jednostkach organizacyjnych i wszystkich procesach zrównoważony rozwój stał się jednym z najważniejszych elementów jakości produktów i procesów Tchibo. W 2012 roku osiągnęliśmy dalsze postępy na drodze do pełnego zrównoważenia naszych działań – powiedział Achim Lohrie, Director Corporate Responsibility, Tchibo GmbH.

Jest to trzeci raport nt. zrównoważonego rozwoju wydany przez Tchibo. Po raz drugi w raporcie znalazło się podsumowanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez spółki Tchibo z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Dążąc do pełnego zrównoważenia naszych działań
Kawa: ponad 25 procent zielonej kawy, która poddawana jest obróbce w Tchibo, pochodziła w 2012 roku ze zrównoważonych upraw, co oznacza, że odsetek ten podwoił się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kawy Tchibo Privat Kaffee oraz kapsułki Cafissimo były produkowane w 2012 roku wyłącznie z certyfikowanej kawy pochodzącej ze zrównoważonych upraw. Już od 2009 roku Tchibo wszystkie kawy i gorące napoje kawowe serwowane w sklepach Tchibo przygotowywane są wyłącznie na bazie certyfikowanych kaw.

Bawełna i drewno: Tchibo wspiera przyjazną dla środowiska i społeczeństwa uprawę bawełny oraz oferuje konsumentom artykuły z bawełny ekologicznej. W 2012 roku udział bawełny ze zrównoważonych upraw w oferowanych tekstyliach wzrósł do 12,7 miliona. Jest to prawie czterokrotnie więcej niż w 2011 roku. W ubiegłych latach regularnie zwiększaliśmy udział przyjaznego dla środowiska papieru. Od 2012 roku Tchibo drukuje swoje cotygodniowe katalogi wyłącznie na papierze z certyfikatem FSC®.

Standardy społeczne wśród dostawców produktów użytkowych: już od 2007 roku Tchibo stawia na program szkoleniowy WE (Worldwide Enhancement of Social Quality; Poprawa Społecznej Jakości na Świecie), aby osiągnąć długoterminową poprawę warunków pracy w fabrykach, które współpracują z Tchibo. Program opracowany we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (GIZ), Federalnym Ministerstwem Współpracy Gospodarczej i Rozwoju służy poprawie warunków społecznych i środowiskowych poprzez dialog ze wszystkimi uczestnikami. Podczas szkoleń prowadzonych przez lokalnych trenerów menedżerowie, pracownicy oraz ich przedstawiciele i klienci Tchibo opracowują wspólnie plany działania dla producentów. Do końca 2012 roku Tchibo włączyło do programu kwalifikującego 200 producentów. Do końca 2016 roku Tchibo obejmie programem wszystkich producentów o znaczeniu strategicznym. Odpowiada to strategii opartej na nawiązywaniu długoterminowych relacji, prowadzeniu bezpośredniej współpracy oraz koncentrowaniu się na najważniejszych i najlepszych partnerach.

Źródło:  www.tchibo-sustainability.com