Pelion ponownie w składzie RESPECT Index oraz od 20 grudnia br. członkiem indeksu mWIG40

Spółka Pelion S.A. ponownie znalazła się w gronie spółek zarządzanych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, notowanych w ramach RESPECT Index. Uroczyste ogłoszenie nowego składu indeksu i wręczenie certyfikatów spółkom miało miejsce 17 grudnia 2013 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład siódmej edycji RESPECT Index weszła rekordowa liczba 23 spółek. W tym prestiżowym gronie po raz drugi z rzędu znalazła się spółka Pelion S.A. Weryfikacja była kilkustopniowa i obejmowała szczegółową analizę poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez spółkę z myślą o jej interesariuszach. Ocenie podlegały m.in. strategia i sposób zarządzania organizacją, polityka pracownicza i środowiskowa oraz działania na rzecz rynku i klientów.

Certyfikat potwierdzający włączenie Pelion S.A. w skład RESPECT Index z rąk pani Beaty Jarosz, Wiceprezes GPW w Warszawie odebrała Elżbieta Łacina, Specjalista ds. CSR. Nasza ponowna obecność w indeksie dowodzi, że Pelion S.A. niezmiennie spełnia najwyższe standardy
w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Włączenie naszej spółki w skład RESPECT Index to dla nas niewątpliwie ogromne wyróżnienie, ale i zobowiązanie wobec naszych interesariuszy – przekonuje Jacek Dauenhauer, Wiceprezes Zarządu Pelion S.A.

W stosunku do poprzedniej edycji projektu zmianie uległa formuła kwalifikacji spółek do indeksu, a także częstotliwość badań. Obecnie analiza spółek odbywa się z perspektywy branżowej i koncentruje się na  trzech obszarach: środowisku, społeczeństwie i zarządzaniu. Skład indeksu aktualizowany jest raz w roku. Skład siódmej edycji RESPECT Index obowiązywać będzie od 23 grudnia 2013 r. Zgodnie z nową formułą, uczestnikami indeksu mogą być również spółki zagranicznie.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Do indeksu kwalifikowane są spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością, będące liderami w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego i relacji z inwestorami, a także wyróżniające się w obszarze działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników. Skład indeksu wyłaniany jest spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG30, mWIG40 i sWIG80. RESPECT Index stanowi realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o dużej płynności i najwyższych standardach zarządzania. Od 19 listopada 2009 r., gdy ogłoszono pierwszy skład indeksu, do końca listopada 2013 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 72%.

Włączenie Pelion S.A. w skład RESPECT Index zbiegło się w czasie z zakwalifikowaniem spółki w skład indeksu  mWIG40. W wyniku przeprowadzonej przez GPW w Warszawie nadzwyczajnej rewizji list uczestników poszczególnych indeksów spółka Pelion S.A., po sesji w dniu 20 grudnia 2013 r., opuści dotychczasowy indeks sWIG80 i zostanie włączona w skład indeksu mWIG40.