Pociąg spełnionych marzeń

Kolej dziecięcych marzeńDziałania w ramach inicjatyw prospołecznych nie tylko pozytywnie wpływają na wizerunek firmy, ale są również wyrazem społecznej odpowiedzialności. Promocja kultury, sztuki, spełnianie marzeń szczególnie tych dziecięcych, pomoc potrzebującym, dla coraz większej liczby przedsiębiorstw, stanowi uzupełnienie podstawowej działalności. Przykładem spółki aktywnie działającej w ramach CSR są Koleje Mazowieckie, które od pięciu lat realizują projekty w zakresie CSR.

Wywołać uśmiech u dziecka

Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Powstał wtedy cykliczny projekt „Twoja Kolej na…”, którego celem była promocja przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjnym. W kolejnych edycjach, Koleje Mazowieckie zachęcały m.in. do odwiedzania teatru („Twoja kolej na…teatr”), na spektakl „Muza Pomyślności, czyli piosenki Marka Grechuty” z udziałem zespołu muzycznego ubranego w mundury Kolei Mazowieckich, czy wycieczek do muzeum („Twoja Kolej na…muzeum”).

Największą satysfakcję Spółce daje praca z dziećmi. W ramach współpracy z firmą ABCXXI, Koleje Mazowieckie aktywnie włączyły się w ogólnopolską akcję “Cała Polska czyta dzieciom”, uruchamiając specjalny pociąg z okazji Dnia Dziecka, w którym najmłodsi słuchali bajek czytanych przez znanych aktorów. Spółka wspólnie z fundacją TVN „Mam marzenie”, spełniła największe marzenie, chorego na mukowiscydozę Stefanka – sprawiła, że chłopiec, na jeden dzień, stał się najmłodszym maszynistą na świecie..

Praca dla absolwentów

Dotychczasowa działalność Spółki w zakresie CSR jest najlepszym dowodem na to, że społecznie odpowiedzialny biznes to nie tylko patronat, czy promocja przedsięwzięcia, ale przede wszystkim realne i efektywne działania. Koleje Mazowieckie wyszły naprzeciw problemom absolwentów wkraczających dopiero na trudny rynek pracy. Razem z urzędami pracy na Mazowszu, organizują staże absolwenckie, m.in. w specjalności elektryk, elektromonter i rzemieślnik. Staż odbywa się w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru i trwa 3-6 miesięcy. Po jego zakończeniu Spółka proponuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Staż, gwarancja zatrudnienia i możliwość dalszego kształcenia zawodowego to, przy obecnej sytuacji rynkowej, bardzo atrakcyjna oferta dla młodych osób, które rozpoczynają pracę zawodową.
– Młodzi ludzie są kreatywni i chętnie podejmują nowe wyzwania oraz proponują ciekawe rozwiązania. – mówi Marcin Karlikowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych.

W 2005 roku Koleje Mazowieckie objęły patronatem klasę o profilu elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół im. S. Wysockiego w Warszawie. Już wtedy głównym celem współpracy z dawną „kolejówką” było zatrudnienie absolwentów w Spółce. W ramach patronatu, młodzież miała możliwość m.in. odbycia praktyk zawodowych. Pierwsi absolwenci, od sierpnia, są już pracownikami Kolei Mazowieckich. Teraz odbywają szkolenie na stanowisko maszynisty. Po jego zakończeniu, wyjadą pociągami Spółki na Mazowieckie szlaki kolejowe.

KM promuje profilaktykę

Koleje Mazowieckie na pewno jeszcze nie raz zaskoczą ciekawym pomysłem, który będzie miał na celu promocję ważnych społecznie inicjatyw. Takim przykładem jest m.in. kampania, która rozpocznie się na początku października. Specjalnie dla mieszkanek warszawskiej Pragi oraz pracownic Kolei Mazowieckich, na ul Lubelskiej i Brzeskiej w Warszawie, a także w Radomiu pojawią się dwa cytomammobusy, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne. Będzie to, jedna z ważniejszych akcji społecznych. Tym razem zachęcająca do badań kontrolnych, a także propagująca profilaktykę.

Kolej sama w sobie jest interesująca i ciekawa, ale teraz pokazuje swoje nowe oblicze – wrażliwego partnera z zakresu działań podejmowanych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu. To zupełnie nowy wizerunek sprzeczny z dotychczas funkcjonującym stereotypem kolei i wyjątkowo charakterystyczny dla pierwszego w Polsce samorządowego przewoźnika kolejowego.

Ewa Gajny