Kobieta z pomysłem na sukces

Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowaniaParytet, rozumiany jako równouprawnienie kobiet i mężczyzn, to ostatnio bardzo modne hasło lansowane przez właścicieli firm. Trudno się dziwić. Iście średniowieczny sposób postrzegania roli kobiety w społeczeństwie dawno przeszedł już do lamusa. Kobiety zajmują się dziś wychowaniem dzieci, dbaniem o dom, a dodatkowo osiągają też świetne wyniki w pracy. – W zarządach niektórych firm cały czas jednak pokutuje stereotyp kobiety poświęconej pracy na rzecz domu i rodziny, która tak naprawdę nie ma już czasu na nic innego – mówi Aleksandra Wojtasik, menager w jednej z wiodących na rynku agencji pracy. – Jeśli dodatkowo ma jeszcze na wychowaniu dziecko, to dla wielu pracodawców jest z góry skreślona.

Na szczęście to podejście się zmienia. Dowiodło tego zorganizowane po raz pierwszy, pod koniec ubiegłego roku, Forum Dobrych Praktyk „Siła kobiet – Siłą firmy”. Wydarzenie ma być początkiem na drodze wypracowania lepszych standardów traktowania i zatrudniania kobiet w firmach i instytucjach.

– Aktywność zawodowa płci pięknej, także w okresie macierzyństwa i opieki nad małym dzieckiem, stymuluje rozwój firm. Mamy wręcz wspomagają rozwój gospodarki
– przekonywała podczas Forum Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, pomysłodawczyni i organizatorka Forum.

Ten argument potwierdzają liczby. Badania przeprowadzone wśród 500 największych firm z listy magazynu „Fortune” udowodniły, że przedsiębiorstwa, w których kobiety zajmują stanowiska kierownicze, mają lepsze wyniki finansowe. Co ciekawe, wskaźniki zwrotu z kapitału idą w parze z liczbą kobiet zajmujących w firmach kierownicze stanowiska.

Dobry przykład idzie z góry

Forum dowodzi też, że pracodawcy znajdują się obecnie w bardzo dobrej sytuacji. Ponad 80 proc. matek nie widzi problemu w połączeniu macierzyństwa z aktywnością zawodową. Rynek zdaje się, więc być otwarty, ale na przeszkodzie stoją niestety sami pracodawcy, którzy w dalszym ciągu są przekonani, że kobieta posiadająca dzieci jest niedostatecznie dyspozycyjna i mniej zaangażowana w sprawy firmy. – Aby skutecznie walczyć z podobnym stereotypem, potrzebne są konkretne przykłady płynące z dużych korporacji, w których kobiety faktycznie wiodą prym – przekonują eksperci.

Dlatego też podczas Forum, przedstawiciele największych firm na polskim rynku, mieli okazję przekonać i przedstawić własne rozwiązania związane z wyrównywaniem szans i tworzeniem odpowiednich warunków pracy np. dla młodych matek.

– Obecnie zatrudniamy 29 tysięcy osób, a aż 80 procent z nich to kobiety – mówił Alfred Kubczak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel sieci Biedronka. – Mają one nie tylko możliwości rozwoju zawodowego, ale również dostęp do szerokiej gamy programów realizowanych w ramach naszej polityki socjalnej.

Są to m.in. programy bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych, wyprawki dla nowonarodzonych dzieci, a także dostosowanie warunków pracy do sytuacji rodzinnej.

Podobne rozwiązania realizuje też Procter&Gamble. Firma dla młodych, karmiących mam przygotowała m.in. specjalne pokoje. Wychodząc naprzeciw potrzebą mają one także możliwość zrobienia zakupów dostarczanych następnie do domu.
Podczas Forum zaprezentowano także narzędzia wspierające finansowo i merytorycznie firmy, na przykład ofertę bezpłatnych szkoleń przygotowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczących telepracy.

Uczestnicy Forum byli zgodni, że podobne prezentacje i towarzyszące im dyskusje są kluczem do tego, aby coraz więcej przedsiębiorców przekonało się, że podtrzymywanie zawodowej aktywności kobiet, w tym matek, to po prostu dobry interes dla firmy.

Kobiety na traktory?

Wspieranie zawodowej aktywności kobiet wzmacnia też rodzinny budżet. – W naszej rzeczywistości przyjęło się, że to mężczyzna odpowiada za utrzymanie domu i rodziny – mówi Wojtasik. – Nikt nie chce tego zmieniać, ale nie wolno też przesadzać, a przez to odsuwać płeć piękną od możliwości podjęcia pracy.

Praca, pomimo macierzyństwa, umożliwia kobietom ciągłe zdobywanie doświadczenia, rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Daje im stabilność finansową i pewność siebie. Przedsiębiorcy, dbając o pracujące matki, zyskują nie tylko lojalnego pracownika, ale także szacunek wszystkich zatrudnionych, co przekłada się na efektywność, zaangażowanie i wizerunek firmy, a w konsekwencji na jej rentowność.

Więcej aktywnych zawodowo kobiet, to też wyższe zatrudnienie oraz udział w PKB, co z kolei przekłada się na wpływy podatkowe. Praca daje także kobietom większe poczucie bezpieczeństwa.

– Umożliwianie godzenia życia zawodowego z macierzyństwem powinno być jednym z najistotniejszych elementów strategii CSR w każdej firmie – podkreślał podczas Forum Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Forum wpisuje się w plany Komisji Europejskiej, która we wrześniu ogłosiła pięcioletnią strategię na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn w Europie. Nowa strategia ma przede wszystkim umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału kobiet i przyczynić się
do osiągnięcia gospodarczych i społecznych celów UE.

Przemysław Gruz