Panasonic ogłosił Deklarację Zrównoważonego Rozwoju

panasonicFirma Panasonic Europe poinformowała o przyjęciu nowej Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju dotyczącej Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, zgodnie z którą wszystkie działania biznesowe firmy będą sprzyjać bardziej zrównoważonemu rozwojowi społecznemu – informuje Panasonic w komunikacie.

Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju łączy nowy kierunek strategiczny marki Panasonic (Lepsze życie, lepszy świat) z różnymi inicjatywami z dziedziny ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu, które przyczyniają się do rozwoju społecznego. Panasonic zamierza osiągnąć określone cele do marca 2016 r. Europejska Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju jest zgodna z Globalną Polityką Zrównoważonego Rozwoju firmy Panasonic wdrożoną kilka tygodni temu na całym świecie.

W ramach działań na rzecz proekologicznej produkcji i praktyk w skali całej grupy, Panasonic będzie współpracować z zainteresowanymi podmiotami i partnerami z całego łańcucha dostaw nad produktami i usługami przyjaznymi dla środowiska. Panasonic stara się efektywnie zarządzać bogactwami naturalnymi i substancjami chemicznymi, a także redukować ilość odpadów i emisji CO2. Inicjatywy te są zgodne z celami 20-20-20 UE, a w ich realizacji pomagają rozwiązania energetyczne firmy. Panasonic dąży również do rozwoju edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz promuje elastyczną pod względem stylów pracy kulturę korporacyjną.

W ramach swojego modelu biznesowego opracowujemy produkty, które same w sobie są proekologiczne — na przykład panele słoneczne czy akumulatory. Takie korporacje jak nasza muszą brać większą odpowiedzialność za wpływ działań biznesowych na środowisko i społeczeństwo — powiedział Laurent Abadie, dyrektor naczelny Panasonic Europe. Panasonic wspiera inicjatywy proekologiczne i prospołeczne już od 1932 r., kiedy to Konosuke Matsushita nakreślił wizję założonej przez siebie firmy. Wizja ta stanowi podstawę naszej filozofii biznesowej, a nowa Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju również ją odzwierciedla.

W celu realizacji zobowiązań określonych w Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju firma Panasonic wyznaczyła sobie szereg celów. Do 31 marca 2016 r. Panasonic planuje zakwalifikować ponad 80 proc. swoich modeli z etykietą sprawności energetycznej do dwóch najwyższych klas na rynku. Wymogi tych klas spełnia obecnie około 68 proc. modeli urządzeń firmy Panasonic, dzięki czemu cel ten wydaje się osiągalny.

W ciągu ostatnich trzech lat firmie Panasonic udało się zredukować emisje CO2 związane z działalnością produkcyjną o ponad 17 000 ton. Zgodnie ze zobowiązaniem do wspierania celów strategii UE 20-20-20 firma Panasonic podjęła się dalszej redukcji emisji CO2 w swoich europejskich zakładach produkcyjnych o ponad 10 000 ton.

Panasonic planuje także przekroczyć 99-procentowy wskaźnik recyklingu w swoich europejskich zakładach produkcyjnych i zmniejszyć o 5 proc. ilość odpadów w proporcji do produkcji.

Zgodnie z biznesową filozofią firmy, w której pracownicy mają priorytet przed produktami, Panasonic zamierza wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat bardziej elastyczną i zróżnicowaną strukturę we wszystkich spółkach handlowych i usługowych w całej Europie.

Oprócz wyznaczania sobie celów ekologicznych, Panasonic wspiera także rozwój społeczny przez edukację. W inicjatywach prowadzonych w ramach ekologicznego programu edukacyjnego Eko-szkoła firmy Panasonic od roku 2010 wzięło udział 200 000 dzieci. Zgodnie z nową Deklaracją Zrównoważonego Rozwoju firma zamierza objąć działaniami edukacyjnymi 300 000 dzieci do marca 2016 r. W związku z tym zobowiązaniem na targach IFA 2013 w Berlinie odbędzie się seria warsztatów, podczas których ponad 120 dzieci zapozna się z ekologicznymi technologiami, składając hybrydowe samochody-zabawki i latarnie LED.

Eko-szkoła to inicjatywa edukacyjna rozwijająca umiejętności, dzięki którym młode pokolenie będzie mogło znaleźć odpowiedzi na przyszłe ekologiczne wyzwania. Bardzo cieszymy się z możliwości prowadzenia warsztatów na IFA. Będzie to doskonała platforma do zapoznania dzieci i młodzieży z aktualnymi problemami ekologicznymi w ciekawy sposób — powiedział Laurent Abadie.

Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju firmy Panasonic dotycząca Europy i WNP wchodzi w życie 5 września 2013 r., a jej wdrożenie przyczyni się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w całej firmie.

Źródło: Panasonic