MiIFD. Markets in Financial Instruments Directive

MiIFD – (ang. Markets in Financial Instruments Directive, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych)

Obowiązujące od 30 kwietnia 2004 r. prawo dotyczące 30 państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 członków Unii Europejskiej oraz Liechtenstein, Norwegia, Islandia), którego główne cele ustanowienia to zwiększenie i regulacja konkurencji rynkowej oraz ochrony klientów na europejskich rynkach finansowych usług inwestycyjnych. Wytyczne MiFID obejmują wszystkie banki, brokerów, giełdy, doradców inwestycyjnych i większość instytucji świadczących usługi finansowe na rynku kapitałowym.