Greenwashing w ESG

Greenwashing to praktyka stosowana przez niektóre firmy, polegająca na przypisywaniu sobie i swoim produktom cech ekologicznych, które faktycznie są niewielkie lub nieistniejące. Jest to forma manipulacji marketingowej, mającej na celu przyciągnięcie świadomych ekologicznie konsumentów. Nazwa pochodzi od połączenia angielskich słów “green” (zielony, symbolizujący troskę o środowisko) i “whitewashing” (dosłownie: bielenie, ale także koloryzowanie prawdy).