Jak rozpoznać greenwashing? Siedem oznak greenwashingu

Greenwashing to praktyka, stosowana głównie przez korporacje, polegająca na tworzeniu wizerunku proekologicznego i odpowiedzialnego społecznie, mimo że rzeczywistość może być znacznie mniej różowa. Greenwashing można rozpoznać na kilka sposobów:

1. Brak dowodów: Jeśli firma twierdzi, że jest “zielona”, ale nie dostarcza żadnych dowodów ani szczegółowych informacji na temat swoich praktyk ekologicznych, może to być oznaka greenwashingu.

2. Wątpliwe etykiety: Niektóre firmy korzystają z niejasnych etykiet i certyfikatów ekologicznych, które mogą nie być uznawane przez renomowane organizacje ekologiczne. Ważne jest, aby badać, co te etykiety i certyfikaty naprawdę oznaczają.

3. Niejasne roszczenia: Firmy, które stosują greenwashing, często używają niejasnych lub mylących sformułowań, takich jak “naturalne”, które nie mają jasno zdefiniowanej definicji.

4. Niewspółmierny nacisk na zielone produkty: Jeżeli firma intensywnie promuje swoje zielone produkty, ale jednocześnie ignoruje mniej ekologiczne aspekty swojej działalności, może to być oznaka greenwashingu.

5. Irrelewantne roszczenia: Firmy mogą chwalić się, że ich produkty są wolne od pewnych szkodliwych substancji, które i tak nie są używane w ich branży.

6. Kłopotliwe praktyki korporacyjne: Jeśli firma jest znana z nieodpowiedzialnych praktyk społecznych lub środowiskowych, jej roszczenia dotyczące bycia “zieloną” mogą być formą greenwashingu.

7. Firma skupia się tylko na jednym aspekcie zrównoważonej działalności, ignorując inne, co jest nazywane “tunelowym myśleniem”.

Ważne jest, aby pamiętać, że prawdziwie zrównoważona firma podejmuje działania na wielu frontach, nie tylko w odniesieniu do środowiska, ale także w odniesieniu do pracowników, społeczności i innych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Baza wiedzy o ESG – KLIKNIJ TUTAJ