Raportowanie ESG. Pomoże sztuczna inteligencja

ESG Institute, podmiot powołany przez Agnieszkę Orłowską, jeszcze w tym roku planuje wprowadzić innowacyjną platformę do raportowania ESG, wykorzystującą technologie sztucznej inteligencji.

Nowoczesne narzędzie do raportowania niefinansowego opiera się na wymogach Dyrektywy o Sprawozdawczości Niefinansowej (CSRD). Wbudowany proces obejmuje pełen zakres wymogów tej dyrektywy, co gwarantuje kompleksowy charakter sporządzanych raportów niefinansowych.

Raportowanie ESG

Dzięki platformie każde przedsiębiorstwo będzie w stanie przeprowadzić analizę podwójnej istotności, opisać ryzyka i potrzeby interesariuszy, określić cele ESG oraz agregować dane monitorujące postępy w realizacji tych celów. Wszystkie informacje, które muszą się pojawić w raporcie niefinansowym, są ujęte w platformie, dzięki czemu ostateczny raport jest kompletny i spełnia wymogi prawne.

Interfejs platformy został zaprojektowany w sposób intuicyjny i jest dostępny w języku polskim. Narzędzie ma wbudowany proces, który pozwala przejść przez wszystkie fazy prowadzące do przygotowania raportu, w tym wszystkie niezbędne metryki i informacje ESG, które firma musi ujawnić.

Ponadto raport zawiera benchmarki dla wybranych wskaźników, umożliwiając organizacji ocenę swojej pozycji w porównaniu do podobnych sobie instytucji.

Wszystkie dane w jednym miejscu

Raport niefinansowy jest równie skomplikowany jak raport finansowy firmy. Dlatego chciałabym podkreślić, że nasza platforma pozwala w sposób kompletny, efektywny i zgodny z wymogami przygotować całość raportu niefinansowego, która będzie ujęta w całościowym sprawozdaniu firmy. Częstą trudnością jest proces zbierania danych wewnętrznie i zewnętrznie i nasza platforma pozwala tym procesem efektywnie zarządzać i zbierać wszystkie dane z różnych źródeł w jednym miejscu – podkreśla Agnieszka Orłowska, założycielka i CEO ESG Institute.

Dane zgromadzone w ramach raportu będą stanowić nieocenioną bazę do modelowania różnorodnych scenariuszy przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa, co umożliwi skuteczne zarządzanie.

Plusy platformy

Oparta na precyzyjnych analizach i kompleksowym podejściu platforma oferowana przez ESG Institute nie tylko dostarczy informacji na temat aktualnej sytuacji, ale także posłuży jako narzędzie prognostyczne.

Dzięki temu organizacje będą mogły podejmować bardziej świadome decyzje, uwzględniając możliwe scenariusze rozwoju, co przyczyni się do zwiększenia ich elastyczności i odporności na zmienne warunki rynkowe.

Czeka nas rok pracownika? Przeczytaj!