PIE: Koszty klimatyczne dwóch lat rosyjskiej inwazji wciąż rosną

Za porażającymi wyliczeniami idzie ogrom nieszczęść milionów Ukraińców. Fot. Michaił Wołkow/Pexels

Ukraińska organizacja Centrum Inicjatyw Ekologicznych Ekodija obliczyła, że rosyjska inwazja na Ukrainę przyczyniła się do emisji 150 mln ton ekwiwalentu CO. Głównym składnikiem emisji są koszty klimatyczne przyszłej odbudowy Ukrainy, które autorzy opracowania szacują na 55 mln ton – informuje Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Poniżej kolejne wyliczenia ekspertów PIE.

Działania wojenne spowodowały emisję 37 mln ton, pożary 22 mln ton. Istotne znaczenie dla klimatu miała także emisja metanu, spowodowana rozszczelnieniem gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2, której skutki są szacowane na 16 mln ton ekwiwalentu CO₂. Każdy rosyjski i ukraiński żołnierz, zaangażowany w działanie, przyczynia się do emisji dodatkowych 13 ton ekwiwalentu CO₂ rocznie – szacuje brytyjska organizacja pozarządowa Obserwatorium Konfliktów i Środowiska.

Ukraina w ogniu

Kijowska Szkoła Ekonomii szacuje, że wartość zniszczonej infrastruktury podczas dwóch lat konfliktu wynosi 155 mld USD (144 mld EUR), co jest zbliżonym wynikiem do oszacowania Banku Światowego (152 mld USD, czyli 142 mld EUR). Dodatkowe koszty klimatyczne i środowiskowe, związane z emisją CO₂ oraz dewastacją ekosystemu Ukrainy, są szacowane przez Kijowską Szkołę Ekonomii na 16,4 mld USD (około 15,2 mld EUR).

Walka z rosyjskimi agresorami jest najważniejsza. Odtworzenie strat dla środowiska będzie możliwe po wojnie

Według szacunków ukraińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska, 14 proc. pożarów lasów w latach 2022-2023, obejmujących 67 tys. ha lasów na terenie Ukrainy było spowodowanych wojną. Według danych europejskiego systemu informacji o pożarach lasów, w 2022 r. spłonęło 261 tys. ha ukraińskich lasów, a w 2023 r. nieco mniej, bo 214 tys. ha. Ministerstwo szacuje, że łączne emisje spowodowane pożarami wywołanymi inwazją wyniosły 67,5 mln ton ekwiwalentu CO₂, czyli mniej więcej tyle, ile roczne emisje gazów cieplarnianych w Austrii.

Elektrownia jądrowa, woda, grunty

Poważne szkody dla środowiska naturalnego spowodowało wysadzenie przez wojska rosyjskie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce w czerwcu 2023 r. W wyniku zdarzenia 14 mld m3 wody zalało 634,47 km2 obszarów leśnych, w tym 14 obszarów chronionych o powierzchni ponad 80 tys. ha. Zalaniu uległo także ponad 1000 budynków mieszkalnych.

Obecnie, według raportów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dzięki wydrążeniu 11 studni głębinowych, największa europejska elektrownia jądrowa ma dostateczne ilości wody do chłodzenia 6 reaktorów, pod warunkiem nieprodukowania energii elektrycznej. Taka sytuacja nie jest zrównoważona ani z perspektywy ekonomicznej, ani środowiskowej.

Koszt rekultywacji zanieczyszczonych obszarów lądowych władze Ukrainy szacują na ponad 1000 mld UAH (25 mld EUR). Koszt rekultywacji obszarów wodnych będzie niższy i wyniesie około 82 mld UAH (2 mld EUR).

W tej chwili konieczna jest pomoc dla ukraińskich żołnierzy, motywowana też własnym interesem i nie mylona z charytatywnością czy PR. Wpis Sandry Andersen Eiry, byłej deputowanej do norweskiego parlamentu, od dwóch lat walczącej na froncie, obecnie żołnierce w oddziale ukraińskiej piechoty morskiej.

O tym jak zachodnie firmy omijają antyrosyjskie sankcje przeczytasz TUTAJ.

Źródło: Tygodnik Gospodarczy PIE