Fundacja Carbon Footprint publikuje raport za 2023 rok

Raport roczny Fundacji Carbon Footprint przedstawia najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku oraz wyzwania organizacji sektora NGO z obszaru edukacji klimatycznej, śladu węglowego i ESG.

Miniony rok był dla CFF czasem realizacji ambitnych celów i pracy na wielu polach:
społecznym, edukacyjnym, biznesowym i medialnym. Organizacja w raporcie rocznym
wskazuje na umocnienie relacji partnerskiej z redakcją portalu Świat OZE, efektem czego
były inicjatywy i projekty, w tym wyrazista akcja społeczna pt. „All You Need Is … OZE”.
Carbon Footprint Foundation w raporcie wymienia także swoje zaangażowanie w zakresie
analityki śladu węglowego i współtworzenia Stref Sustainability w projektach komercyjnych o zasięgu międzynarodowym takich, jak np. pierwszy w Polsce “Rajd dla klimatu” – Climate
Poland Classic czy największy kongres gospodarczo-technologiczny w tej części Europy,
koncentrujący się na światowych trendach – Impact Cee.

Jako ważne doświadczenie w obszarze budowania tzw. zrównoważonych wydarzeń, Fundacja opisuje współpracę strategiczną z krakowskim BNP Paribas Green Film Festival, a także podpisanie partnerstwa z organizacją Kraków5020 i Kraków Network, która zrzesza kilkuset interesariuszy tzw. przemysłu spotkań, szukających równowagi, know-how oraz konkretnych narzędzi z obszaru ESG.

Dużą część raportu rocznego Fundacji stanowi sprawozdanie na temat dwóch kluczowych
realizacji: autorskiej konferencji TEDx Nadwiślańska St. oraz 4. edycji Szczytu Klimatycznego

Carbon Footprint Summit, z motywem przewodnim “Butterfly effect”, poruszające
zagadnienia z obszarów tematycznych takich jak, między innymi: ślad węglowy, OZE,
transformacja energetyczna, offset węglowy i greenwashing. Tegoroczna edycja wydarzenia w liczbach to: 2 dni, 2 niezależne konferencje, 1100 zarejestrowanych, w tym 1700
uczestników online, 7 godzin transmisji, 21 partnerów biznesowych, 12 medialnych, 35
prelegentów i panelistów, 5 paneli dyskusyjnych, 128 publikacji, 9 kanałów komunikacji SoMe i wreszcie 27 wolontariuszy.

Fundacja Carbon Footprint organizacją pożytku publicznego

2023 był dla Carbon Footprint Foundation rokiem przełomowym, bo organizacja uzyskała
status organizacji pożytku publicznego. W związku z tym złożyła publiczną deklarację, że za
otrzymane 1.5% podatku zbada ślad węglowy 1000 firm i organizacji.

– “W 2023 roku CFF została organizacją pożytku publicznego, uzyskując tym samym potencjał korzystania z nowych możliwości. To jednak większa odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie, dzięki dojrzałości organizacyjnej, procesowej, strukturalnej i sprawozdawczej. Biznesowy kontekst działalności CFF umożliwia osiąganie wymiernych efektów i gwarantuje sprawczość – wspieramy organizacje w dekarbonizacji poprzez analitykę śladu węglowego, kalkulatory śladu węglowego, certyfikację produktów lub usług oraz inicjatywy edukacyjne. Model biznesowy jest prosty-realizując zlecenia komercyjne, dostarczamy wartości, odpowiadając na rosnące potrzeby biznesu-jesteśmy zielonym partnerem zmian. Pozyskane środki Fundacja przeznacza na realizację projektów społecznych. To wypracowywany od 2020 roku core dystrybucji know-how” – powiedziała Agnieszka Rozwadowska, prezeska Fundacji Carbon Footprint.

Podsumowanie 2023 w liczbach

Fundacja Carbon Footprint zrealizowała w minionym roku 12 inicjatyw społecznych, 18
edukacyjnych, 8 projektów komercyjnych i 7 autorskich takich, jak np. Carbon Footprint
Challenge Awards czyli uhonorowanie liderek i liderów działających w obszarze
zrównoważonego rozwoju czy Halo Carbon – autorska audycja Fundacji na antenie Radia
Kraków, zainicjowana jeszcze w 2022 r. Organizacja nawiązała wartościowe partnerstwa i
podpisała umowy na działania komercyjne w zakresie dekarbonizacji, analityki śladu
węglowego i ESG.

Fundacja oprócz działań edukacyjnych i społecznych, budujących świadomość i
promujących wiedzę z zakresu śladu węglowego i ograniczania emisji, w 2024 r. skupi się na promocji znaku towarowego Carbon Footprint Approved, który opiera się o kryterium śladu węglowego i uwiarygadnia działania podmiotów na rzecz ograniczenia śladu węglowego wytwarzanych produktów lub usług, potwierdza tym samych zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Carbon Footprint Approved jest zastrzeżonym w EUIPO międzynarodowym znakiem towarowy przyznawany produktom lub usługom, które zostały wytworzone lub dostarczone w odpowiedzialny środowiskowo i społecznie sposób.

– “Idea Carbon Footprint Foundation trwa, bo nie skupia się na zarabianiu pieniędzy, a
na budowaniu wartości. To wtedy pojawia się symbioza między ludźmi, którzy te
pieniądze chcą dać, a tymi, którzy ich potrzebują. Bo to budowanie wartości jest
kluczem do przyszłości” – dodał Dawid Zieliński, Fundator oraz Prezes Zarządu
Columbus Energy S.A.

Raport roczny Fundacji Carbon Footprint jest dostępny na stronie internetowej:
www.carbonfootprintfoundation.com