LOTOS nagrodzony złotym listkiem CSR

Grupa LOTOS otrzymała Złoty Listek CSR w rankingu organizowanym pod patronatem tygodnika Polityka oraz PwC.

zloty_listekKoncern drugi rok z rzędu zdobył to prestiżowe wyróżnienie. Zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie zostało opublikowane przez tygodnik POLITYKA już po raz trzeci i stanowi uzupełnienie Listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce.

– Tegoroczne zestawienie pokazuje bezpośrednią korelację między wysoką pozycją w przeglądzie 500 największych polskich firm a dojrzałością zarządzania organizacją w zakresie CSR. Od wielu lat Grupa LOTOS traktuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa jako podstawę wszystkich swoich działań i element strategii biznesowej. Firma sukcesywnie wdraża długoterminowe programy, uznając że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, potrzebami społeczeństwa oraz z dbałością o środowisko naturalne – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

Przegląd został przygotowany na podstawie wyników ankiety rozesłanej do ponad 800 największych przedsiębiorstw kraju. Pytania, podobnie jak w poprzednich latach, opracowano według najważniejszych wytycznych normy ISO 26000, która stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee CSR. W ankiecie uwzględniono działania w siedmiu obszarach: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Złote Listki CSR otrzymało w tym roku 14 firm, Srebrne – 17 , a Białe – 33. Wyróżnione Złotymi Listkami CSR przedsiębiorstwa deklarują, że opracowały strategię CSR lub zrównoważonego rozwoju oraz działają na podstawie ustalonego w firmie kodeksu etyki. Dbają o ocenę i rozwój swoich pracowników, budują odpowiedzialne relacje z partnerami biznesowymi, klientami, a także ze społecznościami lokalnymi. O efektach swoich działań, których część jest weryfikowana przez zewnętrznych audytorów, informują w corocznych raportach.

Analizując tegoroczne ankiety, organizatorzy uznali że w 2013 roku firmy koncentrowały swoje wysiłki głównie w czterech z siedmiu obszarów tematycznych, takich jak: dbałość o klienta (98 proc.), społeczność lokalna i zaangażowanie społeczne (98 proc.), pracownicy (91 proc.) oraz etyka i zasady postępowania przedsiębiorstwa (87 proc.).

Liderzy tegorocznego zestawienia Złoty Listek CSR POLITYKI 2014 (kolejność firm alfabetyczna): ABB Sp. z o.o. CEMEX Polska Danone Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Grupa LOTOS SA Grupa TAURON Grupa Żywiec SA ING Bank Śląski SA Kompania Piwowarska SA Mars Polska Sp. z o.o. MONDELEZ POLSKA SA Nestlé Polska SA Orange Polska Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker Logistics)