LOTOS firmą dobrze widzianą

Grupa LOTOS została uhonorowana prestiżowym tytułem „Firma Dobrze Widziana” w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club. Firmę nagrodzono w kategorii strategia i komunikacja.

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie przedsiębiorstw, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod jej komunikowania.

W warszawskiej siedzibie Business Centre Club odbył się uroczysty finał IV już edycji tego konkursu. Podczas uroczystości ogłoszono listę 29 laureatów w kategoriach: społeczne zaangażowanie, ekologia, rynek i miejsca pracy oraz strategia i komunikacja. W uroczystości, obok zwycięzców konkursu, uczestniczyli członkowie kapituły, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kanclerze BCC oraz osoby wiązane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Organizatorzy konkursu przyznając nam tytuł „Firma Dobrze Widziana” docenili skuteczność wdrożonej strategii CSR w Grupie Kapitałowej LOTOS. Skupili się też na przestrzeganiu reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działalności charytatywnej oraz wyróżnili dobór metod komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR w Grupie LOTOS, która odebrała nagrodę podczas gali konkursowej.

Konkurs jest kontynuacją idei realizowanego w latach 2009-2011 projektu „CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa” i „Firma Dobrze Widziana”. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą osoby o uznanym autorytecie, działające społecznie i mające zasługi w promowaniu idei CSR. Oceny dokonuje się na podstawie ankiety konkursowej, która zawiera podstawowe informacje o działalności firmy w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności  biznesu. Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać członek Business Centre Club – przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Patronat Honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.