XIX edycja wyróżnień Raportu CSR

W „Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”, przygotowywanym przez tygodnik Gazeta Finansowa, przy wsparciu partnerów m.in. redakcji Super Biznes (ekonomicznego dodatku Super Expressu), portali Kurier365.pl oraz RaportCSR.pl, już po raz 19. wyróżnione zostały najciekawsze społeczne inicjatywy. W obecnej edycji Raportu, spośród blisko 34 różnych projektów społecznych, wyróżniono: organizację „Caritas” oraz wydawców edukacyjnych skupionych w „Porozumieniu Nowoczesna Edukacja” za wspólną akcję „Tornister Pełen Uśmiechów” oraz firmę Johnson & Johnson Vision Care za zaangażowanie w działania mające na celu popularyzację wiedzy na temat ochrony wzroku oraz organizację bezpłatnych profilaktycznych badań wzroku.
Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa publikowany jest co kwartał i w całości poświęcony jest obszarowi CSR. W każdej edycji wybierane są dwa projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką i strategią firm lub instytucji je realizujących.

Laureaci XIX edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”:

  • Caritas oraz wydawcy edukacyjni skupieni w Porozumieniu Nowoczesna Edukacja, za akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”, której głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zakup wyprawek szkolnych dla najbardziej potrzebujących. W 2013 roku czołowe wydawnictwa edukacyjne w Polsce (WSiP, Nowa Era, Oxford University Press, Pearson, Macmillan, Żak, Zamkor, Cambridge University Press i LektorKlett) przekazały ponad 20 tysięcy podręczników i zestawów książek dla podopiecznych Caritas. – Cieszymy się, że społeczny potencjał akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów” oraz zaangażowanie wydawnictw edukacyjnych są dostrzegane i doceniane. Inicjatywa jest doskonałym przykładem, w jaki sposób przy wsparciu wiarygodnego partnera, skutecznie odpowiadać na społeczne potrzeby. Liczymy, że wyróżnienie będzie także zachętą dla innych podmiotów działających w obszarze edukacji do podejmowania społecznej aktywności – mówi Jarosław Matuszewski, reprezentujący jedno z wydawnictw biorących udział w akcji.
  • Johnson & Johnson Vision Care, za działania w zakresie poszerzania wiedzy na temat ochrony wzroku oraz organizację profilaktycznych badań wzroku. Firma jest organizatorem Międzynarodowego Sympozjum Naukowego ACUVUE Eye Health Advisor oraz prowadzi liczne kampanie przy okazji Światowego Dnia Wzroku. – Poprawa jakości życia pacjentów oraz współpraca ze specjalistami z dziedziny ochrony zdrowia oczu to priorytety firmy Johnson & Johnson Vision Care producenta soczewek kontaktowych marki ACUVUE – mówi Paweł Hajduga, dyrektor handlowy Johnson & Johnson Vision Care Polska. – Zaangażowanie firmy w działania CSR , to ważna część strategii firmy, a odpowiedzialność za nasze produkty, to jej najważniejszy element.

W tej edycji Raportu redakcja dużo miejsca poświęciła tematowi kodeksów etycznych w Polsce i na świecie. Stanowią one nierozłączny element standardów i polityki wielu korporacji, a ich zasięg nie ogranicza się tylko do biznesu – kodeksy etyczne są opracowywane i wdrażane również dla jednostek państwowych i organizacji pozarządowych. Niestety często zdarza się, że firmy mają problemy ze stworzeniem takiego kodeksu. Dokumenty są źle opracowane, zbyt ogólnikowe, posiadają wiele nic nieznaczących i górnolotnych zwrotów, a przez to nie tylko nie spełniają swojej funkcji, ale także szkodzą.

W dodatku znajduje się także wiele ciekawych wywiadów na temat etycznego biznesu, m.in. z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania; Anną Wojciechowską-Nowak z Fundacji im. Stefana Batorego oraz Alfredem Kubczakiem, dyrektorem ds. korporacyjnych w firmie Jeronimo Martins Polska. Wiele miejsca poświęcono też wypowiedziom ekspertów na temat kodeksów etyki, jako elementu wprowadzania ładu korporacyjnego a także kodeksów etycznych obowiązujących w Grupie PKP, jednemu z największych pracodawców w Polsce. Cały raport można także przeczytać na stronie www.raportcsr.pl.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał dzięki wsparciu partnerów: Polskie Koleje Państwowe, Pelion Healthcare Group, Super Biznes (ekonomiczny dodatek Super Expressu), Kurier365.pl oraz RaportCSR.pl.

 

XIX edycja wyróżnień Raportu CSR