Verba Veritatis 2024. ZPF i Akademia Leona Koźmińskiego nagrodzą najlepsze prace z zakresu etyki biznesu

Już po raz 19. studenci i absolwenci uczelni wyższych z siedzibą na terenie Polski mogą zgłaszać do konkursu swoje prace dyplomowe. Termin upływa 31 lipca. 

Konkurs Verba Veritatis, którego organizatorami są Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Akademia Leona Koźmińskiego, już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń promujących m.in. etykę w biznesie, społeczną odpowiedzialność biznesu, ład korporacyjny czy walkę z nadużyciami.

Konkurs Verba Veritatis. Ważne informacje

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie osoby, które nie wcześniej niż 1 września 2022 r. obroniły na uczelniach z siedzibą w Polsce prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie, doktorskie, habilitacyjne, podyplomowe i MBA.

Zakres tematyczny prac powinien dotyczyć m.in. etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG, dobrych praktyk w instytucjach finansowych, przeciwdziałania nadużyciom w życiu gospodarczym, a także różnorodności, równości i inkluzywności (DEI).

Szczegółowe informacje, pełny zakres tematyczny, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin 19. edycji konkursu są dostępne na stronie: https://zpf.pl/inne-projekty/konkurs-verba-veritatis/

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć: skan dokumentu potwierdzającego obronę pracy, egzemplarz zgłaszanej pracy oraz jej streszczenie. Zgłoszenia można składać do 31 lipca.

Dla autorów najlepszych prac dyplomowych przewidziano nagrody pieniężne. Zostaną one wręczone w grudniu 2024 r. podczas Kongresu Instytucji Finansowych organizowanego przez ZPF.

Prawie 490 prac dyplomowych zgłoszonych w ciągu 18 edycji konkursu

Konkurs Verba Veritatis z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród studentów i absolwentów. W dotychczasowych 18 edycjach zgłoszono 487 prac dyplomowych autorów z 69 uczelni w całej Polsce.

– Stawiamy na to, by konkurs miał charakter interdyscyplinarny, a udział w nim mogły wziąć osoby zainteresowane zagadnieniami etycznymi w gospodarce i nauce o zarządzaniu. W ten sposób promujemy też wśród młodych ludzi, którzy wkraczają na ścieżkę rozwoju zawodowego, zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu – podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

Partnerami i Patronami konkursu Verba Veritatis są:

– Partnerzy Główni: BEST S.A., CRIF Sp. z o.o.; Partnerzy: ERIF BIG S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

– Patronat Honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich.

– RaportCSR.pl jest wśród patronów medialnych konkursu.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie ponad 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 25 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.