Grupa Żywiec liderem Odpowiedzialnego Biznesu w branży FMCG

Pracodawcy RP oraz Koalicja CR przyznały Grupie Żywiec tytuł Lidera Odpowiedzialnego Biznesu wśród przedsiębiorstw z branży dóbr szybko zbywalnych.

Celem konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu organizowanego przez Pracodawców RP jest wyłonienie tych firm, które na tle swojej branży wyróżniają się szczególną dbałością o przestrzeganie standardów odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility).

W rozumieniu organizatorów konkursu Lider Odpowiedzialnego Biznesu to firma, która postrzega działania CSR jako kluczowy element strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Lider dąży do ciągłego doskonalenia w tym zakresie i odpowiada na pojawiające się wyzwania, aby efektem tych działań było tworzenie wspólnej wartości społeczno-ekonomicznej.

Do udziału w konkursie Pracodawców RP zapraszane są wszystkie firmy – bez względu na reprezentowaną przez nie branżę czy wielkość przedsiębiorstwa.