Dobroczynna firma 2014 roku

Wejdź na stronę internetową glosuj.dobroczyncaroku.pl, poznaj najciekawsze i najbardziej wartościowe działania społeczne polskich firm i wybierz swojego faworyta! Każdego dnia możesz oddać jeden głos na firmy w kilku kategoriach! Warto, bo wśród głosujących zostaną rozlosowane zaproszenia na galę finałową Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” 28 maja br. nad którą Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Głosowanie internautów trwa do 14 kwietnia.

KATEGORIA: PROJEKT SPOŁECZNY – Duża firma

W kategorii Projekt społeczny o nagrodę walczą zarówno duże, jak i małe lub średnie firmy. Wśród tych pierwszych jest T-MOBILE nominowany przez Fundację TVN “nie jesteś sam” za projekt „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Do akcji włączyło się ponad 250 tysięcy aktywnych posiadaczy smartfonów, którzy przebiegli ponad 40 milionów kilometrów, zdobywając tym samym milion złotych na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji TVN „nie jesteś sam”. Druga firmą jest Nowa Era nominowana przez Stowarzyszenie “Towarzystwo Navegadores” za projekt “eduBudzik – Nakręcamy Edukację!” oraz kolejny, przeprowadzony w Marokańskiej wiosce Idaougnidif. Pracownicy Nowej Ery zrobili remont ośrodka edukacji i aktywizacji zawodowej z funkcją przedszkola, następnie go wyposażyli i uruchomili. Dzięki niemu zapewniono dostęp do edukacji dla miejscowych, niepiśmiennych kobiet. W ciągu 6 dni, dzięki zaangażowaniu 130 wolontariuszy, pracowników Nowej Ery, projekt został w pełni wdrożony. Z kolei Fundację BGK J.K. Steczkowskiego nominowało Centrum Edukacji Obywatelskiej za wspólne tworzenie innowacyjnego programu „Młody Obywatel”, w ramach którego w 2013 r. niemal tysiąc młodych ludzi z całej Polski przeprowadziło działania lokalne w swojej okolicy. Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wolontariatu pracowniczego prowadzą wspólnie z animatorami CEO lekcje o finansach dla młodzieży.

KATEGORIA: PROJEKT SPOŁECZNY – Małe i średnie firmy

Wśród małych i średnich firm w finale Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku znalazła się firma UBM-HPG nominowana przez Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. Firma zorganizowała w 2013 r. znany w całej Polsce „Poland Business Run”, łączący środowisko biznesowe i propagujący zdrowy styl życia. Dzięki wydarzeniu, w którym wzięło udział 4 555 osób, udało się zebrać pieniądze potrzebne na zakup protez dla podopiecznych Fundacji Jaśka Meli. Z kolei równie ciekawą współpracą okazała się ta, pomiędzy drugą firmą nominowaną w tej kategorii PieM PROJEKT a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Rybniku. Bezpośrednie zaangażowanie właściciela firmy – Pawła Mitury-Zielonki – w nieodpłatne przygotowywanie materiałów graficznych, pomoc przy organizacji różnych wydarzeń tj. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Dzień Otwartych Drzwi Warsztatu Terapii Zajęciowej, druk kalendarzy, pomoc przy wyjazdach w góry – zaowocowało wspólną akcją zbiórki publicznej na zakup nowego busa. Przewozi on niepełnosprawnych uczestników WTZ, zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”. Trzecią firmą spośród nominowanych w tej kategorii jest SMAY, nominowany przez „Dzieło Pomocy św. Ojca Pio”. Organizacja ta prowadzi projekt mieszkań wspieranych, dzięki czemu osoby bezdomne uczą się samodzielnego prowadzenia domu. Firma SMAY pomagając bezdomnym rodzinom, pokrywa koszty utrzymania całego domu. Dzięki temu, rodzina przebywająca w mieszkaniu może tworzyć kapitał wyjściowy, który jest wykorzystywany w momencie opuszczenia wspieranego lokalu i rozpoczęcia samodzielnego funkcjonowania.

KATEGORIA: NOWE TECHNOLOGIE W SPOŁECZNYM ZAANGAŻOWANIU

Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu to zupełnie nowa kategoria w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Jej opiekunem jest Orange Polska, który jest także partnerem merytorycznym Konkursu. Wśród nominowanych w tej kategorii firm jest Kompania Piwowarska, która uruchomiła internetową „Platformę Wolontariatu”, aby usprawnić komunikację pomiędzy organizacjami potrzebującymi wsparcia, a wolontariuszami z zespołu firmy. Za pomocą formularza na stronie Kompanii Piwowarskiej organizacje przedstawiają oferty współpracy, które są rejestrowane w bazie i widoczne dla wszystkich pracowników. Z kolei Fundacja „All for Planet” firmy Allegro działa na rzecz promocji ochrony środowiska i edukacji proekologicznej. Organizując kampanię „Kręć kilometry, zaparkuj klimatycznie” połączono konkurs indywidualny z rywalizacją województw. Uczestnicy, wykorzystując specjalnie przygotowaną aplikację mobilną, „zbierali” kilometry pokonywane na rowerze i realizowali zadania konkursowe. Przejechany dystans był zapisywany na koncie uczestnika oraz na rzecz wybranego przez niego województwa. Te regiony, których mieszkańcy byli najbardziej aktywni w akcji, wygrywały nowe stojaki rowerowe od Fundacji „All For Planet”. W akcji przejechano łącznie 477 692 tysiące kilometrów. W tej kategorii znalazła się również firma Samsung Electronics za program “Mistrzowie Kodowania”, którego głównym celem była popularyzacja nauki programowania w polskich szkołach. Dzięki temu ponad 1 500 dzieci z 34 szkół z całej Polski nauczyło się programowania w języku Scratch. W trakcie programu uczniowie rozwinęli umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, uczyli się współpracy i kreatywności, zdobyli kompetencje potrzebne do rozumienia otaczającego, cyfrowego świata i przydatne na rynku pracy.

KATEGORIA: WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Bank BPH został zakwalifikowany do grona finalistów w kategorii „Wolontariat pracowniczy” m.in. za ósmą edycję konkursu „Wiosna z GE Volunteers” i trzecią edycję ogólnopolskiej akcji „Witaj Szkoło”, realizowaną w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Pracownicy firmy zaangażowali się przekazując wyprawki szkolne 4150 niezamożnym dzieciom. W ramach akcji „Bankowość jest OK” pracownicy Banku BPH przeprowadzili warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekonomicznej, nauki oszczędzania i podstaw bankowości, a w czasie „Akademii Finansów Banku BPH” cykl wykładów dla seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku. Drugą firmą nominowaną w tej kategorii jest Grupa GPEC za Program „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie”, który ma na celu budowanie zespołu i integrację pracowników przy jednoczesnym działaniu na rzecz lokalnej społeczności, wybranej instytucji lub grupy społecznej. W ramach programu pracownicy przedstawiają swoje pomysły, następnie wybierają jeden i go realizują dzięki środkom firmy, w ramach ustalonego budżetu. Do tej pory zrealizowano niespełna 50 projektów, na które wydano łącznie prawie 500 tys zł. Trzecia firma, która jest finalistą w tej kategorii to Stocznia Darłowo M&W. Od 2010 r. firma jest Partnerem Strategicznym Darłowskiego Centrum Wolontariatu w ramach Programu “Działaj Lokalnie” i realizuje wartościowe akcje społeczne poprzez wolontariat pracowniczy. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania pracowników na rzecz dobra wspólnego, w szczególności w zakresie sportu i ochrony środowiska. Stocznia Darłowo M&W wzięła udział w akcji “Łatwo pomagać”, która ma na celu niesienie pomocy chorym dzieciom i polega na zbiórce i sprzedaży plastikowych nakrętek. Firma wspiera również organizacyjnie festyn „Laponia Św. Mikołaja”, organizowany od 5 lat przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.

Dobroczynna firma roku – Ty zdecyduj!

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 17 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje najlepszych i zachęca do pójścia w ich ślady. Dąży również do tego, by już nikt nie dzielił firm według archaicznego podziału na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym, ponieważ dobro jest jedno. Jak mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Od lat pokazujemy, że w całej Polsce są przedsiębiorstwa, dla których działania społeczne są równie ważne, co sukces w biznesie. Wokół Konkursu „Dobroczyńca Roku” powstała szeroka i różnorodna koalicja mediów, organizacji biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych, które wspólnie pracują na rzecz diagnozy i rozwoju roli społecznego zaangażowania biznesu w Polsce. W Konkursie wyłaniane są firmy angażujące się w najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty społeczne.

Głosowanie internautów trwać będzie do 14 kwietnia br. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Finałowej 28 maja br. Tego wieczoru zostaną także przyznane nagrody w kategorii „Zaangażowanie lokalne” oraz „Strategia społecznego zaangażowania”. Laureatów w tych kategoriach wyłoniła Kapituła Konkursu, która obradowała 17 marca 2014r.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor – firma EY. Partnerem merytorycznym Konkursu i opiekunem nowej kategorii konkursowej „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” została firma Orange. Partnerem technologicznym Konkursu jest DBS Systems. Konkurs organizowany pod patronatem PARP. Partnerami wspierającymi są: Business Centre Club, Konfederacja „Lewiatan”, Pracodawcy RP, Związek Firm PR, UNGC, Freshmail. Patroni medialni: Forbes, Manager, PURPOSE, wyborcza.biz, BIZON, CSRinfo.org, CRnavigator, Marketing przy kawie, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl, odpowiedzialny biznes.pl, Businesswoman&life.