Fundacja LOTTO Milion Marzeń objęła patronat nad Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Fundacja LOTTO Milion Marzeń oficjalnie objęła patronatem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Zgodnie z podpisaną umową między Fundacją a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Fundacja będzie regularnie wspierać Ośrodek w realizacji działań na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Umowa jest kolejnym krokiem w zacieśnianiu trwającej od kilku lat współpracy między tymi organizacjami.

Podpisana umowa patronatu ma na celu zbudowanie stałego partnerstwa, które zapewni stabilne funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” oraz pozwoli na pełniejszą integrację jego wychowanków ze społeczeństwem. Współpraca umożliwi podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości poziomu życia niepełnosprawnych podopiecznych Centrum oraz wspieranie ich w drodze do samodzielności i niezależności. Na mocy umowy Fundacja LOTTO Milion Marzeń zadeklarowała gotowość do regularnego wspierania Centrum TPD „Helenów” kwotą 50.000 zł rocznie, na cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, realizowane przez Centrum TPD “Helenów”. Zobowiązała się także pomagać Ośrodkowi w pozyskiwaniu środków finansowych przeznaczonych na realizację jego celów, np. poprzez zachęcanie pracowników Totalizatora Sportowego do przekazywania na „Helenów” 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja będzie także zapewniać pomoc w organizacji wybranych inicjatyw Centrum TPD „Helenów” takich jak spotkania świąteczne, festyny, konkursy, imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, m.in. poprzez udział wolontariuszy LOTTO oraz osób współpracujących z Fundacją w ramach innych projektów. Umowa obowiązuje bezterminowo od 25 listopada 2013 roku.

Umowa patronatu to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy między Fundacją LOTTO Milion Marzeń a Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Do tej pory Fundacja wspierała m.in. organizację wydarzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka, zakup busa do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz przekazała środki na sprzęt sportowy i rehabilitacyjny dla Specjalnego Przedszkola TPD im. Sue Ryder, które należy do Centrum TPD „Helenów”. Pracownicy Totalizatora Sportowego oraz Fundacji, jako wolontariusze, już kilkukrotnie aktywnie angażowali się w pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży podczas imprez na terenie „Helenowa”. Tymczasem podopieczni Centrum co roku własnoręcznie przygotowują kartki świąteczne, które Fundacja wysyła swoim partnerom i przyjaciołom. Wszystkie działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń w zakresie wsparcia Ośrodka są kontynuacją współpracy podjętej przez Totalizator Sportowy w okresie poprzedzającym powołanie Fundacji i nawiązują do ponad pięćdziesięcioletniej tradycji filantropijnej Spółki.

Wierzymy, że poprzez udzielanie regularnej pomocy finansowej możliwa będzie realizacja działań, które najbardziej wspomogą prawidłowe funkcjonowanie Centrum TPD „Helenów” oraz odpowiedzą na potrzeby przebywających w nim dzieci – mówi Bartosz Mielecki, Prezes Fundacji LOTTO Milion Marzeń. Dyrektor Centrum TPD „Helenów” dodaje: Strategiczne podejście do tej współpracy umożliwi nam długofalowe planowanie działań i skupienie uwagi bezpośrednio na najważniejszych potrzebach podopiecznych. Wsparcie finansowe oraz wiedza i zaangażowanie pracowników Fundacji i Totalizatora Sportowego pomogą nam w jeszcze lepszej organizacji Ośrodka.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: Prezes Totalizatora Sportowego – Wojciech Szpil, Wiceprezes Spółki – Grzegorz Sołtysiński, Prezes Fundacji LOTTO Milion Marzeń – Bartosz Mielecki oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Wiesław Kołak i Dyrektor Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” – Zbigniew Drzewiecki. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania udali się na wycieczkę po Ośrodku, podczas której mogli bliżej zapoznać się z jego kadrą i podopiecznymi.