Ericsson Response partnerem Save the Children

Firma Ericsson i organizacja Save the Children podpisały umowę partnerską dotyczącą współdziałania w sytuacjach zagrożenia na świecie. Na mocy umowy Ericsson Response będzie dostarczać i wspierać rozwiązania oraz usługi telekomunikacyjne, które umożliwią lepszą i szybszą łączność ułatwiającą prowadzenie akcji ratunkowych. W umowie podkreślono kluczowe kompetencje Ericsson w przygotowaniu odpowiednich rozwiązań i podejmowaniu wspólnych działań wspierających jej partnerów, podczas niesienia pomocy ofiarom katastrof.

Kluczową rolę w reagowaniu na sytuacje zagrożenia na świecie odgrywa sektor ICT; szybka i skuteczna łączność z służbami ratowniczymi jest wówczas niezbędna do ratowania istnień ludzkich i niesienia pomocy ofiarom kataklizmów. Firma Ericsson i organizacja Save the Children podały dziś do wiadomości publicznej, że podpisały umowę partnerską dotyczącą współdziałania w sytuacjach zagrożenia na świecie.

Na mocy umowy członkowie globalnej inicjatywy Ericsson Response udostępnią technologię telekomunikacyjną oraz możliwości sektora ITC, które zapewnią lepsze i szybsze systemy łączności podczas akcji ratunkowych organizowanych w celu niesienia pomocy ofiarom katastrof.

Umowę podpisano wstępnie na trzy lata, po upływie których umowa zostaje automatycznie przedłużona o kolejny rok. Pozostając w gotowości Ericsson Response zadeklarował przydzielenie odpowiedniego personelu i rozwiązań technologicznych, które pozostają do dyspozycji Save the Children zarówno w sytuacjach faktycznego zagrożenia, jak i rutynowych działań terenowych. Obie organizacje zaangażowane będą także w organizację warsztatów i szkoleń dla pracowników i wolontariuszy.

Ericsson Response powstała w 2000 roku, kiedy to pracownicy firmy Ericsson wyszli z inicjatywą wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności podczas akcji ratunkowych niosących pomoc ofiarom kataklizmów. Od tego czasu setki pracowników Ericsson na całym świecie uczestniczyło w takich akcjach jako wolontariusze, albo przeszło odpowiednie szkolenia pozostając w gotowości do działania.

W ciągu 13 lat członkowie Ericsson Response pomagali w ponad 40 akcjach ratunkowych organizowanych w przeszło 30 krajach. Głównym zadaniem zespołu Ericsson Response jest udostępnienie mobilnych sieci komunikacyjnych ułatwiających łączność w sytuacjach zagrożenia, oraz pomoc w szkoleniach i dzielenie się swoją wiedzą.