Potrzebna jest cała wioska, żeby wychować jedno dziecko

O CSR w PKO BP opowiada Agnieszka Kielichowska, Dyrektor Biura Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej.

PKO Bank Polski od lat angażuje się w projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele z nich sam zainicjował. Jesteśmy świadomi konieczności zrównoważonego rozwoju, a nasze priorytety w tym obszarze spójne są z zasadami funkcjonowania firmy, jej misją, wartościami, a także strategią biznesową.

Bank wspiera akcje charytatywne i razem z klientami oraz lokalnymi społecznościami realizuje autorskie inicjatywy m.in. Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Zachęca Polaków do niesienia pomocy udostępniając kartę affinity „Dobro Procentuje”. Jej posiadacz sam wybiera cel, na jaki Bank ma przeznaczyć część swojego dochodu z transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy jej użyciu. Inspirujemy do aktywności na rzecz chorych i potrzebujących organizując biegi charytatywne. Wspieramy także projekty w obszarze tradycji i kultury. Realizowane przez nas praktyki przynoszą wymierne efekty.

Doceniamy siłę, która tkwi w naszych pracownikach, klientach, lokalnych społecznościach i akcjonariuszach. Wiemy, jak ją wydobyć i ukierunkować na wspólne inwestycje w rozwój kapitału społecznego, ochronę środowiska, relacje z interesariuszami. Jesteśmy aktywni w środowisku, w którym prowadzimy biznes, bo jak mówi afrykańskie przysłowie: „Potrzebna jest cała wioska, żeby wychować jedno dziecko”.