Domestos wspiera UNICEF

Około 2,5 miliarda ludzi na całym świecie, nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych – to dwie piąte (37 %) globalnej populacji. Dostęp do urządzeń sanitarnych został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za podstawowe prawo człowieka. Bez niego ludzie narażeni są na choroby przenoszone przy niewystarczającym poziomie sanitarnym, takie jak biegunka, która każdego dnia zabija około 2000 dzieci poniżej piątego roku życia. Unilever Foundation i Domestos połączyły swoje siły z UNICEF w celu poprawy dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych dla setek tysięcy ludzi na obszarach, które najbardziej tego potrzebują.

Wspierając program UNICEF o nazwie „Pełny Dostęp Społeczności do Urządzeń Sanitarnych” (CATS, CommunityApproaches to Total Sanitation), Unilever Foundation i Domestos mają na celu polepszenie zdrowia i samopoczucia osób potrzebujących oraz trwałą poprawę warunków sanitarnych w ramach programów, które promują dobre nawyki w zakresie higieny. Głównym celem jest zwiększenie dostępu do toalet oraz podniesienie świadomości kryzysu sanitarnego wśród światowej społeczności.

W ramach partnerstwa, Domestos daje swoim konsumentom możliwość wsparcia programu poprawy dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych poprzez przekazywanie 5 % średnich zysków*, otrzymanych z wpływów ze sprzedaży specjalnie oznaczonych butelek Domestos. Środki te wspierają programy CATS na Filipinach, w Sudanie Południowym oraz w Wietnamie. Ponadto, Domestos przekaże środki, które umożliwią poprawę warunków sanitarnych w Indiach, Indonezji i Brazylii. Do krajów uczestniczących w partnerstwie należą Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Wietnam, Indie, Indonezja, Filipiny, Rumunia (od lipca/września 2013 roku) oraz i Francja (od września/października 2013 roku). Brazylia również będzie uczestniczyć w działaniach marketingowych związanych z tym szczytnym celem, choć termin przystąpienia nie został jeszcze potwierdzony.

Źródło: http://www.domestos.pl