Liderzy Zrównoważonego Rozwoju wyłonieni

liderzyZRJeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, otrzymał wyróżnienie w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju za działania w zakresie świadomego gospodarowania odpadami. Działania te wzmacniają i uwiarygadniają wizerunek firmy jako godnego zaufania członka środowiska naturalnego. Organizatorami konkursu są magazyn „Forbes” oraz firma doradcza PwC.

Konkurs wyłonił najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pomagają firmom w minimalizowaniu ich negatywnego wpływu na otoczenie. Wybrano przedsiębiorstwa, które są pionierami w swoich branżach. Do konkursu zgłoszono 80 praktyk, pośród których Kapituła Konkursu wybrała trzy zwycięskie oraz przyznała 12 wyróżnień. W przypadku sieci Biedronka doceniono działania w zakresie gospodarowania odpadami.

– Działania na rzecz środowiska naturalnego należą do filarów strategii naszej firmy, tym bardziej cieszymy się z wyróżnienia w konkursie. Korzystając z ogromnej skali dotarcia do Konsumentów, za pomocą naszych placówek, staramy się zwiększać świadomość społeczną, związaną z segregacją odpadów i ochroną środowiska. Cele te realizujemy zarówno poprzez różnorodne akcje edukacyjne, jak i wspieranie właściwych nawyków zarówno u pracowników, jak i Klientów, ale także poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu samej firmy na środowisko – mówi Anetta Jaworska-Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Jeronimo Martins Polska, która odebrała wyróżnienie.

Już w styczniu 2000 r. sieć rozpoczęła projekt w pełni świadomego gospodarowania odpadami powstającymi w związku z jej działalnością. W ramach programu w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci zaprzestano wywozu surowców wtórnych tj. głównie makulatury i folii odpadowej na składowiska odpadów, wprowadzono także system przekazywania surowców wtórnych do recyklingu. Recyklingowi poddawane jest 100% opakowań. Zorganizowano także w centrach dystrybucyjnych centralne punkty zbiórki odpadów (makulatura, folia odpadowa, złom, zużyte tonery i cartridge, przepalone źródła światła – świetlówki). W 2012 r. w sklepach i centrach dystrybucyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu blisko 122 000 ton makulatury, 6 400 ton tworzyw sztucznych oraz 2 700 ton opakowań z drewna.

Sieć ściśle współpracuje także z uprawnionymi jednostkami w zakresie odbioru odpadów żywnościowych. Stosowane procedury operacyjne, kontrole jakości produktów, codzienne dostawy oraz nowej generacji kody kreskowe GS1 DataBar pozwalają na efektywne zarządzanie terminami ważności produktów. W przypadku produktów przeterminowanych i nienadających się do sprzedaży, sieć przekazuje je wyspecjalizowanym firmom zajmującym się ich unieszkodliwieniem w sposób wynikający z przepisów prawa. Działania te przyniosły znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez JMP z tytułu wywozu nieczystości i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego.

Biedronka od wielu lat angażuje się w aktywności mające pozytywne oddziaływanie na środowisko. Polityka środowiskowa Jeronimo Martins Polska zapewnia prowadzenie działalności firmy w sposób ekologicznie zrównoważony poprzez podejmowanie inicjatyw w trzech głównych obszarach: przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zachowania bioróżnorodności oraz gospodarki odpadami.

Wiele z akcji kierowanych jest także bezpośrednio do klientów. Sieć Biedronka jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce zrezygnowała z jednorazowych plastikowych siatek, wprowadzając torby wielokrotnego użytku. Każdy klient może przynieść do sklepu niepotrzebne baterie oraz akumulatorki i zostawić je w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku. Firma prowadzi również akcje zbiórki odpadów skierowane do klientów: „Pielęgnujemy EKOzwyczaje” i „Zgrani z naturą” oraz zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „ECOdzień”. Tylko w wyniku zakończonej w kwietniu br. akcji prowadzonej z Kompanią Piwowarską pt. „Zgrani z naturą“ w 12 miastach Polski zebrano ponad siedem ton opakowań szklanych i blisko 300 kg opakowań aluminiowych.

Sieć od kilku lat rozwija także projekt sklepów ekologicznych. Testowane w nich takie elementy wyposażenia jak gruntowe wymienniki ciepła, energooszczędne żarówki i urządzenia chłodnicze czy automatycznie zamykane zawory w umywalkach, w bardzo znaczący sposób ograniczają zużycie energii i wody oraz produkcję odpadów. Wszystkie podejmowane działania czynią sieć Biedronka godnym zaufania członkiem środowiska naturalnego.

Źródło: Jeronimo Martins Polska