Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole

Zdrowe = smaczne, pomysłowe i z regionu! Ruszył program edukacyjny o zdrowym żywieniu kierowany do uczniów małopolskich szkół. Uczniowie z Krakowa i regionu będą mieli za zadanie przeprowadzenie własnych inicjatyw zmieniających ich codzienne nawyki żywieniowe. Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w kwocie 2.500 PLN każdy.

Program „Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole”, realizowany jest ze środków międzynarodowej Fundacji Carrefour w kwocie 50 000 euro, jako wspólne przedsięwzięcie Carrefour Polska i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Jego celem jest edukacja uczniów małopolskich szkół w obszarze zdrowego żywienia i świadomego korzystania z bogactwa produktów regionalnych. W projekcie weźmie udział ponad 1.000 uczniów z 53 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Małopolski.

Uczniowie, których szkoły wezmą udział w projekcie, zgłębią tajniki zdrowego żywienia, a także dowiedzą się, dlaczego warto wybierać lokalne i sezonowe produkty i na co zwracać uwagę tworząc swój codzienny jadłospis. Będą mieli także okazję przekonać się, w jaki sposób produkowana jest żywność i jak zapobiegać marnotrawstwu pożywienia.

Chcemy propagować zdrowsze żywienie i zdrowszy styl życia w szkołach poprzez angażowanie młodzieży w świadome współdecydowanie o żywności i żywieniu w swojej szkole. Zakazy i nakazy w tej materii są mało skuteczne – tłumaczy Rafał Serafin, Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Współpracując ze szkołami od lat, wiemy, że jest mnóstwo kreatywnych inicjatyw uczniowskich w Polsce na rzecz ochrony środowiska. Poprzez program „Zdrowe Jedzenie w Mojej Szkole” chcemy wyzwolić i ukierunkować kreatywność, inicjatywę i przedsiębiorczość młodzieży na rozwiązywanie problemów z żywnością w szkołach – dodaje.

Realizacja programu rozpocznie się od warsztatów dla uczniów ze wszystkich partycypujących szkół, które odbędą się w dniach 26-27 marca w Krakowie. W każdej szkole powstaje eko-zespół czyli grupa młodzieży współpracująca z nauczycielem – koordynatorem, która ma za zadanie określenie, czym jest zdrowa żywność, w jaki sposób się odżywać, aby utrzymać organizm w dobrej formie. Uczestniczący w warsztatach będą także mieli okazję zdiagnozować, jak obecnie wygląda ich odżywianie w szkołach, aby na tej podstawie zaplanować działania, które poprawią sytuację.

Na potrzeby projektu został przygotowany poradnik dla uczniów oraz nauczycieli, nad której zawartością merytoryczną czuwali eksperci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Małopolskiej Izby Rolniczej, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Carrefour Polska. Wraz ze startem programu, rusza dedykowana strona internetowa – www.zdrowejedzenie.ekoszkola.pl

W ramach programu uczniowie otrzymają zadanie przeprowadzenia inicjatyw, które będą miały na celu poprawę funkcjonowania szkolnych stołówek, przyszkolnych ogródków oraz sklepików szkolnych i w korzystny sposób wpłyną na zmianę zwyczajów żywieniowych uczniów w szkołach. W realizacji działań uczniów będą wspierać także lokalni animatorzy oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. W projekt zaangażowani będą także dyrektorzy i pracownicy krakowskich hipermarketów Carrefour.

Uczniowie odwiedzą też małopolskich rolników i producentów produktów spożywczych w ramach wizyt studyjnych. Jednym z celów programu jest zachęcenie do korzystania z bogactwa regionalnych produktów i smaków oraz promocja lokalnych produktów i przedsiębiorczości.

15 najciekawszych projektów uczniowskich otrzyma dofinansowanie zagwarantowane przez międzynarodową Fundację Carrefour w wysokości 2.500 PLN każda. W czasie programu przeprowadzony zostanie także konkurs dla nauczycieli, a najbardziej zaangażowani otrzymają nagrody pieniężne : 5 nagród po 2.000 PLN. W czerwcu kapituła złożona z ekspertów ds. żywienia, przedstawicieli Carrefour Polska i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska wybierze zwycięzców programu.

„Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole”, to projekt będący realizacją polityki społecznego zaangażowania firmy Carrefour, która od wielu lat działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia – mówi Robert Noceń, członek zarządu, Dyrektor ds. Hipermarketów Carrefour Polska. Carrefour wspiera wartościowe projekty i inicjatywy ukierunkowane na edukację z zakresie żywienia i dożywiania oraz chce promować lokalne produkty i producentów. Carrefour to partner dla lokalnej społeczności w wielu wymiarach, jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy nie tylko wspierać potrzebujących, ale także angażować się w zmianę nawyków żywieniowych wśród uczniów i wpływać na rozwój lokalnej gospodarki – dodaje Robert Noceń.

Edukacyjna rola projektu „Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole” ma istotne znaczenie w świetle badań przeprowadzonych przez Raport Instytutu Żywności i Żywienia (2013). Z badań wynika, że co czwarty uczeń w Polsce ma nadwagę lub jest otyły, a najchętniej kupowane w szkolnych sklepikach są słodycze (26 % uczniów) oraz słodkie napoje (20% uczniów po nie sięga). Te dane wskazują na istotna potrzebę zmian w nawykach żywieniowych już u najmłodszych.

Uświadamianie na temat sposobów zdrowego żywienia stanowi jeden filar programu. Drugim z nich jest edukacja najmłodszych w obszarze świadomego korzystania z bogactwa produktów regionalnych, a także promowanie rolników oraz lokalnych producentów żywności. Współpraca z coraz większym gronem producentów regionalnych stanowi istotny aspekt w działalności Carrefour. Daje ona szansę na rozwój małym i średnim przedsiębiorcom, zapewniając duży rynek zbytu, a tym samym przyczynia się do wspierania rozwoju gospodarczego w Polsce. Fundacja Partnerstwo dla Środowisko także aktywnie wspiera lokalnych dostawców – m.in. w ramach inicjatywy Produkt Lokalny z Małopolski – organizuje system wsparcia dla rolników i małych wytwórców w celu zwiększenia dostępności lokalnej żywności wysokiej jakości.

Więcej: www.zdrowejedzenie.ekoszkola.pl