XX Światowy Dzień Citi dla Społeczności

citi_swiatowy_dzienJak wskazują badania, udział w wolontariacie pracowniczym często jest pierwszym impulsem do dalszego angażowania się w działania prospołeczne. 22 czerwca br. tysiące ludzi na całym świecie będzie miało szansę odczuć to na własnym przykładzie. Tego dnia w ponad 90 krajach obchodzony będzie Światowy Dzień Citi dla Społeczności. W Polsce w ramach tej inicjatywy, do 7 lipca br., pracownicy Citi Handlowy zrealizują ponad 130 projektów społecznych. 

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy jest jedną z największych i najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Już od 8 lat, poprzez program wolontariatu, Bank inspiruje swoich pracowników do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć społecznych. Co ważne, jak wynika z przeprowadzonego badania, wolontariat pracowniczy jest często pierwszym impulsem do rozpoczęcia regularnych działań na rzecz innych ludzi. Spośród ankietowanych 73% nie podejmowało żadnych aktywności wolontariackich przed przystąpieniem do Programu Wolontariatu w Citi Handlowy, a obecnie aż 62% z nich angażuje się w tego typu działania regularnie.

Tymczasem każda inicjatywa promująca działania prospołeczne jest w Polsce szczególnie istotna. Jak wynika bowiem z Diagnozy Społecznej, mimo że od kilkunastu lat obserwujemy systematyczny wzrost zaangażowania społecznego, nadal tylko 15,6% badanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat angażowało się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Unikalny model prowadzenia Programu Wolontariatu w Citi Handlowy pozwala pracownikom identyfikować
i rozwiązywać problemy społeczne w ich najbliższych otoczeniu. To w naturalny sposób uwrażliwia ich na potrzeby innych i jest zachętą do podtrzymywania nawiązanych relacji oraz do dalszego zaangażowania.

– Działania realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego dostarczają korzyści wszystkim stronom – społeczności lokalnej, pracownikom i samej firmie. Wolontariusze sami diagnozują i rozwiązują ważne problemy społeczności, w której na co dzień żyją i pracują. Dzięki temu to, co robią, jest angażujące, autentyczne i dobrze dopasowane do rzeczywistych potrzeb. Z drugiej strony łączna liczba inicjatyw w całej Polsce nadaje tym działaniom unikatową skalę – przez 8 lat trwania Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy pomoc trafiła do ponad 138 000 osób – powiedział Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. – Co ważne, wolontariusze oprócz samej satysfakcji, z pomagania innym – doskonalą także swoje umiejętności zawodowe np. zarządzania projektami i budowania zespołu, wzmacniają swoją kreatywność – dodaje Krzysztof Kaczmar.

Z badania wolontariuszy wynika, że 60% z nich jest zdania, iż wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ na postrzeganie firmy jako pracodawcy. Ponadto, wolontariat pomaga spółce w budowaniu długotrwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, ułatwiając sprawne funkcjonowanie w lokalnej społeczności.

W 2013 roku pracownicy Citi Handlowy już po raz ósmy mogli zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane podczas tegorocznego Światowego Dnia Citi dla Społeczności. Prace porządkowo-remontowe, organizacja zajęć i szkoleń to najczęstsze formy wolontariatu pracowniczego. Wolontariusze Citi Handlowy najchętniej angażują się w pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy zapewnia wolontariuszom środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów, a także wspiera ich w kwestiach formalnych i logistycznych.

Źródło: www.citihandlowy.pl