XVI edycja Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

16_edycja-raportcsrW 16. edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wyróżnienia przyznano Ministerstwu Skarbu Państwa, redakcji Pulsu Biznesu, wydawnictwu Macmillan Education i Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej.

W 16. edycji Raportu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, spośród blisko 40 zgłoszonych projektów społecznych wyróżniono dwie inicjatywy: Akademię CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” – wspólny projekt Ministerstwa Skarbu Państwa i redakcji Pulsu Biznesu oraz program edukacyjny Youngster realizowany przez Wydawnictwo Macmillan Education i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Raport publikowany jest na łamach tygodnika Gazeta Finansowa przy wsparciu partnerów: Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, redakcji Super Biznes (Super Express), portalu Kurier365.pl i RaportCSR.pl.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa publikowany jest co kwartał i w całości poświęcony jest obszarowi CSR. W każdej edycji wyróżniane są dwa projekty, prowadzone przez firmy i instytucje, które konsekwentnie realizują interesujące programy wsparcia ważnych społecznie obszarów. W publikacji zamieszczane są również artykuły ekspertów i liderów opinii publicznej, którzy radzą, jak poruszać się w obszarze działań CSR. Na tym polu ważne jest nie tylko samo zaangażowanie społeczne, ale przede wszystkim przemyślana i zgodna z misją firmy strategia CSR.

Laureaci XVI edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”:

•    Wydawnictwo Macmillan Education i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wyróżnione w XVI edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za program Youngster, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego.

Program powstał w 2007 roku z inicjatywy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i jest przez niego finansowany. Partnerem merytorycznym projektu jest wydawnictwo Macmillan Education. A na czym polega program? Przede wszystkim chodzi tu o stworzenie wszystkim chętnym uczniom klas trzecich szkół gimnazjalnych możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach pogłębiających znajomość języka angielskiego. W trakcie zajęć nikt nie stawia ocen, nie zmusza do nauki – po prostu, jeśli dziecko jest chętne, daje mu się możliwość bezpłatnego poszerzenia znajomości języka angielskiego. Dzięki temu dzieci z uboższych gmin zyskują szansę na lepszy start

•    Ministerstwo Skarbu Państwa i redakcja Pulsu Biznesu wyróżnione zostały w XVI edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, polegający na organizacji cyklu konferencji regionalnych popularyzujących ideę CSR wśród małych i średnich firm

Jak wynika z badań PARP, pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna zaledwie 31 proc. przedstawicieli firm działających w Polsce. Dlatego inicjatywa, którą promuje redaktor naczelny Pulsu Biznesu Tomasz Siemieniec wraz z ministrem Rafałem Baniakiem, jest tak ważna dla podnoszenia świadomości polskiego biznesu w obszarze społecznej odpowiedzialności. Trzeba odczarować CSR – pokazać małym i średnim przedsiębiorstwom, że działania społecznie odpowiedzialne to nie tylko domena wielkich korporacji. Przynoszą korzyści każdej firmie, nawet najmniejszej. Projekt Akademii to przedsięwzięcie ogólnopolskie, którego misją jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez edukację małego i średniego biznesu w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz promocję idei zrównoważonego rozwoju. Dotychczas w cyklu kilkunastu konferencji uczestniczyło ponad 700 osób. W roli prelegentów wystąpili liderzy firm, w dużej mierze przedstawicieli spółek skarbu państwa, które wdrożyły działania CSR (lub są w trakcie realizacji tego procesu) do swojego modelu zarządzania.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał dzięki wsparciu partnerów: Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, redakcji dodatku Super Biznes (dodatek dla przedsiębiorców wydawany przez Super Express), portalowi Kurier365.pl i RaportCSR.pl.