Wyrównywanie szans w edukacji to podstawa

YoungsterW XXI wieku wydawałoby się, że wszyscy mają równy dostęp do wiedzy i informacji, szczególnie ze względu na powszechność internetu. Jednak wciąż borykamy się z dużymi problemami i różnicami w edukacji. Szczególnie widać to w regionach wiejskich, dlatego powstał program Youngster.

Program Youngster powstał z inicjatywy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i jest przez niego finansowany. Partnerem merytorycznym projektu jest wydawnictwo MacMillan Education. Youngster został zapoczątkowany w 2007 roku. U podstaw jego tworzenia legło przekonanie, że zapewnienie młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich dodatkowych zajęć edukacyjnych, które będą miały wpływ na wyrównanie szans edukacyjnych tej młodzieży w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach, jest równie ważne jak stypendia. Środki Fundacji zostały więc przeznaczone na stworzenie wszystkim chętnym uczniom klas trzecich szkół gimnazjalnych możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Na czym to polega?

Zajęcia w ramach Programu Youngster to przeciwieństwo zajęć dydaktycznych. Tu nikt nie odpytuje przy tablicy, nie ma klasówek, ocen, czy innych form dyscyplinowania uczniów. W tym programie nie ma przysłowiowego kija, jest tylko marchewka. Youngster to zajęcia dla wszystkich chętnych gimnazjalistów, a więc dla tych, którzy świadomie podejmują decyzję o uczestniczeniu w programie, a nie dla wszystkich uczniów. Od nauczycieli oczekuje się przede wszystkim kreatywności i realizacji własnych, autorskich metod. Dzieci uczą się poprzez gry i zabawy, konkursy i inne formy nauczania. Nauczyciele także zostali uwolnieni od zbędnej papierologii. W Youngsterze nie ma sprawozdań z realizacji programu, potwierdzeń, zaświadczeń, itp. Wszystko oparte jest na zaufaniu.

Efektywne nauczanie?

Czteroletni okres realizacji Programu Youngster to wystarczająco dużo czasu, aby zmierzyć jego efekty. Choć Younster program nie ma na celu przygotowania uczniów do zdania egzaminu gimnazjalnego, to i tak widać, że średnia z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia jest wyższa niż pozostałych uczniów i znacząco wpływa na średnią szkoły. Poza tym dzieci naprawdę chętnie się uczą – najlepszym dowodem jest frekwencja na zajęciach wynosząca ok. 85%. Co ciekawe wydawnictwo MacMillan przeprowadziło badania w roku szkolnym 2009/10, z których wynika, że 70% ankietowanych uczniów myślało o swojej przyszłości z związku z językiem angielskim.

Joanna Nogała