Ekologia i Rynek ze wsparciem Wiedzy i Praktyki

ekorynekWydawca miesięcznika Ekologia i Rynek połączył się z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Powstała nowa spółka z silnym zaangażowaniem i wsparciem Wiedzy i Praktyki, jako większościowego udziałowca.

Wydawnictwo New Business Look, wydawca miesięcznika Ekologia i Rynek, powstało na początku 2012 roku jako projekt kierowany przez Jacka Szczęsnego i Zbigniewa Biskupskiego – redaktora naczelnego miesięcznika.

Misją zespołu Ekologii i Rynku jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz dotarcie, z merytorycznym wsparciem, do jak największej liczby menedżerów i szeroko rozumianego środowiska biznesu. Wartość merytoryczna miesięcznika została doceniona przez ekspertów i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po kilku miesiącach od powstania tytułu, partnerstwo młodej oficynie zaoferowało Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – drugi co do wielkości wydawca publikacji B2B w Polsce. Dzięki umowie zawartej w 2013 roku powstał nowy podmiot wydawniczy – New Business Look Sp. z o.o., z Wiedzą i Praktyką jako większościowym udziałowcem .

Nasz dotychczasowy dorobek zostaje wzmocniony zasobami i kompetencjami Wiedzy i Praktyki. Jestem pewien, że nasza synergia będzie korzystna dla czytelników, jak i otoczenia biznesowego. Śmiało mogę powiedzieć, że selektywne poszukiwanie partnera biznesowego zakończyło się sukcesem – podkreślił Jacek Szczęsny, prezes New Business Look Sp. z o.o.

Od lutego 2013 zespół New Business Look Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia Wiedzy i Praktyki, w szczególności szerokiego dostępu do grupy ekspertów, mechanizmów promocyjnych i know-how w komunikacji B2B. Dzięki pracy redakcji i wsparciu WiP  miesięcznik Ekologia i Rynek stał się największym czasopismem ekobiznesowym w Polsce, z praktycznymi poradami dla menedżerów.

W marcu ukaże się pierwszy numer Ekologii i Rynku wydany już we współpracy New Business Look Sp. z o.o. oraz Wiedzy i Praktyki. Nowy numer będzie miał nakład 10 tysięcy egzemplarzy. Sprzedaż będzie realizowana poprzez prenumeraty, telemarketing, sieci salonów prasowych oraz Empik. Istotnym planowanym krokiem jest przystąpienie do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Tematyka ekobiznesu jest czymś nowym na naszym rynku, ale z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej aktualnym i popularnym tematem. Chcemy uczestniczyć w budowaniu tej świadomości ekobiznesu w Polsce. Co równie ważne, elementem naszej społecznej odpowiedzialności biznesu obok wsparcia kultury i sztuki  jest właśnie zarządzanie w oparciu o zrównoważony rozwój – powiedział Grzegorz Giza, prezes Wiedzy i Praktyki.

Źródło: Ekologia i Rynek