Impuls jest bardzo ważny

Juliusz BolekIda społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) staje się coraz bardzie popularna. Systematycznie rośnie świadomość przedsiębiorców co do jej znaczenia. To musi być proces ewolucyjny, bo nie da się tego zadekretować.

W Polsce społeczna odpowiedzialność biznesu jest związana z rozwojem kultury korporacyjnej, ogólnej świadomości społecznej oraz regulacji prawnych. O ile dwa pierwsze składniki rozwijają się o tyle w trzecim nic się nie dzieje. Brak regulacji prawnych uwzględniających działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności jest głównym hamulcem rozwoju tej idei.

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma swoich liderów, entuzjastów, wolontariuszy i sympatyków. Nie ma i z definicji, nie będzie mieć, hojnie wynagradzanych lobbystów, którzy będą namawiać polityków do uchwalania prawa wspierającego formalnie tę ideę. To oczywista konstatacja. Niemniej świadomość hamulca, ograniczeń i kłód rzucanych pod nogi jest mało motywująca.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu narodziła się pod koniec XIX wieku. Jednak na nowoczesne tory została postawiona w 1999 roku przez Kofi Annan ówczesnego Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych. To dowód, że od impulsów politycznych dużo może zależeć. Żal, że polska klasa polityczna w tym zakresie od impulsów stroni.

Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu