Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania różnorodnością

NUTRICIA Polska, jako jeden z 83 sygnatariuszy Karty Różnorodności, została zaproszona do uczestnictwa w wizycie studyjnej delegacji fińskiej. Celem spotkania, które odbyło 18 października 2013, była wymiana doświadczeń i podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania różnorodnością.

Dzięki inicjatywie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i finlandzkiego FIBS (Corporate Responsibility Network), do Polski przyjechali sygnatariusze i koordynatorzy fińskiej Karty Różnorodności. Przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit dowiedzieli się, jakie narzędzia i praktyki związane z zarządzaniem różnorodnością wdrażają polskie firmy oraz jakie sukcesy osiągnięto w Polsce w tym zakresie. Podczas spotkania zaprezentowano także rozwiązania stosowane w Finlandii.

W trakcie panelu dyskusyjnego największe zainteresowanie wzbudziła kwestia mierzenia różnorodności w przedsiębiorstwach oraz implementacja globalnych wytycznych na krajowych rynkach. Fińscy przedstawiciele byli zaskoczeni ogromną liczbą działań podejmowanych w ramach zarządzania różnorodnością w NUTRICIA Polska.

Różnorodność w naszej firmie jest rozumiana szeroko, zarówno w znaczeniu kulturowym, jak i potrzeb oraz oczekiwań naszych interesariuszy. W zgodzie z Kartą Różnorodności tworzymy atmosferę pracy, kulturę organizacyjną i narzędzia zapewniające szacunek dla różnorodności. Cieszymy się, ze nasze praktyki w tym zakresie zostały tak pozytywnie odebrane. To daje nam jeszcze większą motywację do dalszych działań – mówi Katarzyna Rudzińska, dyrektor ds. zasobów ludzkich w NUTRICIA.

Wizyta studyjna Finów odbyła się przy okazji konferencji High Level Event, poświęconej tematowi zarządzania różnorodnością. Konferencję zorganizowała Komisja Europejska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Stanowi ona pisemne zobowiązanie, które obliguje firmy lub organizacje do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w działania z zakresu tworzenia i promocji różnorodności. Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 r., obecnie sygnatariuszami Karty jest 83 pracodawców.