To nie jest kolej kryzysu

kolejemazowieckielogoKoleje Mazowieckie od początku swojej działalności realizują szereg działań w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu. W przypadku KM kryzys nie ma wpływu na prowadzenie polityki CSR, gdyż z reguły nie wiąże się to z nakładem finansowym. Działania, które prowadzą Koleje Mazowieckie adresowane są do społeczności lokalnych, czy młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. Ponadto skutecznie angażujemy naszych pracowników w różnego rodzaju akcje integrujące ich z życiem firmy.

Prowadzone w 2012 roku działania były naturalną kontynuacją rozpoczętych w 2005 roku projektów, takich jak np. „Twoja kolej na…”, ale podejmowaliśmy także nowe inicjatywy. Dzięki zaangażowaniu pracowników KM w akcje „Ciuch w ruch”, czy „Oddaj stary telefon św. Mikołajowi”, mogliśmy wspomóc podopiecznych fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz dzieci będące pod opieką Fundacji Świętego Mikołaja i Fundacji Dzieciom w Potrzebie.

Nawiązana kilka lat temu współpraca z Zespołem Szkół im. Stanisława Wysockiego to przykład strategicznie i kompleksowo planowanych działań CSR. W tej szkole swoim patronatem objęliśmy klasę o profilu Technik elektroenergetyk transportu szynowego. Uczniowie odbywają w Kolejach Mazowieckich praktyki, a najlepsi otrzymują gwarancję zatrudnienia. Ta współpraca, to nasz wkład
w edukację młodych ludzi, którzy chcą swoje życie związać z koleją, ale też ważna inwestycja
w przyszłość kadrową spółki. Pomagamy absolwentom wkraczać na trudny rynek pracy, równocześnie budując profesjonalną kadrę.

Donata Nowakowska,
Rzecznik Prasowy Spółki “Koleje Mazowieckie – KM”