Coraz bardziej wierzymy biznesowi. Czy to zasługa CSR?

Edelman_TrustBarometerPolacy trzeci rok z rzędu znaleźli się w grupie deklarującej najniższy poziom zaufania do instytucji rządowych. Ale za to zaufanie do biznesu osiągnęło rekordowy poziom – dowiadujemy się z Raportu 2013 Edelman Trust Barometr.

Najważniejsze wnioski płynące z Edelman Trust Barometer dla Polski to odwrócenie trendu spadającego zaufania do biznesu i zmniejszenie się poziomu deklarowanego zaufania pokładanego w rządzie. Zaufanie do biznesu wzrosło skokowo z 41 do 55 proc, osiągając najwyższy wynik od 5 lat. Tymczasem zaufanie do instytucji rządowych, po kilku latach względnej stabilizacji, spadło do poziomu 30 proc. Różnica 25 punktów proc. pomiędzy poziomem zaufania do biznesu i rządu, to rekord w skali całej Europy. Najbardziej godnym zaufania sektorem w Polsce pozostają organizacje NGO, którym ufa 62 proc. respondentów. Poziom zaufania do mediów pozostaje zbliżony do ubiegłorocznego, tradycyjnym mediom ufa 47 proc. badanych, w social media zaufanie pokłada 33 proc. respondentów.

– Nadszedł moment, kiedy obszar biznesu w Polsce odzyskał reputację i zaufanie. Można potraktować ten fakt, jako wyraz oczekiwania społecznego, aby biznes bardziej angażował się w rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem gospodarczym w naszym kraju na bazie partnerstwa z rządem i sektorem pozarządowym‖ komentuje Barbara Kwiecień, Prezes Edelman Polska.

Wsród najistotniejszych elementów budujących zaufanie do biznesu 67 proc. polskich respondentów wskazało jakość produktów i usług, odpowiednie traktowanie pracowników (66 proc.) oraz reagowanie na oceny i potrzeby klientów. Najmniejszą rolę w budowie zaufania do biznesu odgrywają czynniki operacyjne, w tym globalna pozycja i reputacja firmy (36 proc. wskazań) oraz zapewnienie zwrotu z inwestycji (35 proc.)

Kolejnym bardzo wyraźnym trendem wykazanym przez badanie Edelmana jest duży kryzys przywództwa. Niespełna jeden na pięciu respondentów sondażu Edelman Trust Barometer 2013 uważa, że lider biznesowy lub rządowy będzie skłonny powiedzieć prawdę, kiedy zostanie skonfrontowany z trudną kwestią. Ten brak zaufania do tradycyjnych autorytetów stopniowo narastał na świecie w 2012 r. za sprawą głośnych skandali z udziałem CEO i urzędników rządowych, takich jak Rajat Gupta, były dyrektor McKinsey, Bo Xilai, były chiński działacz partyjny, oraz Lance Armstrong, były prezes fundacji Livestrong.

Oto inne ustalenia raportu Edelman Trust Barometer 2013:

  • Technologia (77 proc.) i motoryzacja (69 proc.) ponownie okazały się dwiema najbardziej zaufanymi branżami przemysłu.
  • Organizacje pozarządowe pozostają najbardziej zaufaną instytucją; poziom zaufania przekracza tu 50 proc. w 23 z 26 krajów, przy czym cztery spośród pięciu liderów to kraje azjatyckie (Chiny 81 proc., Malezja 76 proc., Hong Kong 76 proc., Singapur 75 proc.).
  • Liderzy biznesowi cieszą się zaufaniem niespełna 50 proc. respondentów na 16 z 26 rynków, a liderzy rządowi — niespełna połowy respondentów na 21 rynkach.
  • Dalsza specjalizacja przyczyniła się do wzrostu zaufania do prasy, który rozpoczął się w 2010 r. W populacji ogólnej najbardziej zaufanymi źródłami informacji były media głównego nurtu i wyszukiwania internetowe (oba po 58 proc.). Ponad połowa respondentów z rynków wschodzących ufa wszystkim formom mediów, podczas gdy na rynkach rozwiniętych poziom zaufania jest bardzo zróżnicowany w zależności od typu medium. Jeśli chodzi o media społecznościowe, rynki wschodzące (58 proc.) pokładają dwukrotnie większe zaufanie, niż rozwinięte (26 proc.).
  • Niemcy odnotowały największy wzrost zaufania do wszystkich instytucji. Organizacje pozarządowe poszły w górę o 16 punktów, media o 19, biznes o 14, a rząd o 15. Argentyna doświadczyła największego spadku zaufania do wszystkich instytucji.

Edelman Trust Barometr to corocznie badanie, którego celem jest ukazanie poziomu zaufania do najważniejszych instytucji, branż i przywódców. Badanie realizowane jest w kilkunastu krajach rozwiniętych i rozwijających się. W Unii Europejskiej, łącznie z Polską, w projekcie bierze udział dziewięć krajów. W każdym z nich badaniu jest poddana grupa respondentów (1000 osób) w wieku 18+.

Źródło: Edelman Poland