Tesco rozwija talent do niemarnowania

Pod hasłem „Talent do niemarnowania” rusza 11. edycja programu Tesco dla Szkół, wielokrotnie nagradzanego najstarszego polskiego programu CSR skierowanego do szkół. Wraz z partnerem merytorycznym – Federacją Polskich Banków Żywności – Tesco dla Szkół koncentruje się w tym roku na edukacji dzieci w zakresie ważnego problemu społecznego, jakim jest marnowanie żywności.

Od 2002 r. celem flagowego programu z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu Tesco Polska – Tesco dla Szkół – jest poprawa jakości edukacji przez umożliwienie szkołom zdobycia nowoczesnego wyposażenia. Program mobilizuje potencjał społeczności szkolnych i lokalnych do edukowania dzieci i młodzieży w ważnych społecznie obszarach, a także do rozwoju talentów oraz umiejętności uczniów. – W Tesco wierzymy, że żaden produkt żywnościowy nie powinien się zmarnować. Szacunek wobec żywności jest integralną częścią społecznej odpowiedzialności firmy – mówi Justyna Janawa, kierownik ds. komunikacji i PR Tesco Polska oraz jedna z Jurorów konkursu. – Staramy się skutecznie zarządzać całym łańcuchem produkcji żywności, w tym także tym, jak postępuje nasz klient: czy potrafi rozsądnie kupować żywność i wie, jak wykorzystać jej nadwyżki. W tym roku poprzez akcję Tesco dla szkół realizowaną wspólnie z partnerem, Federacją Polskich Banków Żywności,  chcemy uświadamiać wagę tematu i edukować w tym zakresie dzieci i młodzież szkolną.

Co roku do kosza trafia 1/3 całej wyprodukowanej żywności – taka ilość potencjalnie mogłaby zlikwidować głód na całym świecie. Tesco dla Szkół to pierwszy program koncentrujący się w całości na edukacji dzieci i młodzieży w tej ważnej tematyce, a wspiera go partner merytoryczny – Federacja Polskich Banków Żywności. – Szczególnie ważna jest edukacja młodzieży o sposobach na prawidłowe wykorzystywanie jedzenia. Złe nawyki marnowania zaczynają się już od szkolnych kanapek – mówi Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. – W konkursie Tesco dla Szkół dzieci uczą się przez zabawę, kręcąc własne filmiki przekonujące do niemarnowania żywności. W ten sposób edukują też swoich kolegów, rodziców, a nawet całe społeczności lokalne, jak nie marnować żywności.

Uczestnicy konkursu będą poznawać sposoby na niemarnowanie jedzenia i rywalizować o cenne nagrody w emocjonującym konkursie filmowym, wśród jurorów którego znajdą się m.in. wykładowcy szkoły filmowej Wajda School oraz krytyk kulinarny Robert Makłowicz. Do walki o 10 nowoczesnych pracowni multimedialnych, 16 zestawów wyposażenia szkolnej sali kinowej oraz setki nagród indywidualnych mogą przystąpić wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne. Już od 1 października aż do 8 listopada szkoły będą mogły przesyłać prace konkursowe stworzone przez zespoły swoich uczniów.

Praca nad filmem konkursowym to szansa na rozwijanie talentów uczniów poprzez niestandardową pracę projektową i jednoczesną integrację oraz promocję szkoły. – Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się wziąć udział w konkursie, było angażowanie uczniów w projekt, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania – opowiada Krzysztof Kłosek, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach, uczestnik poprzedniej edycji konkursu. – Dodatkowo, „suche” pogadanki nie odnoszą takiego sukcesu, jak rzeczywiste zaangażowanie uczniów w przedstawienie idei i przekazanie informacji w formie filmu.

Udział w konkursie Tesco dla Szkół to także doskonała okazja do wypromowania szkoły i budowania dobrych relacji z lokalnymi społecznościami i władzami. Dla 75 % zespołów biorących udział w 10. edycji programu uczestnictwo oznaczało zaangażowanie szerszego środowiska – szkolnego i pozaszkolnego. Co piąta szkoła angażowała w konkurs całą społeczność lokalną: od władz, przez miejscowe firmy i organizacje.

Innowacyjna formuła Tesco dla Szkół została doceniona wielokrotnie przez polskich i międzynarodowych ekspertów. Program został uhonorowany m.in. statuetką Impact Awards oraz uwzględniony w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”.

Szczegółowe informacje na stronie www.tescodlaszkol.pl