Telewizory na cele społeczne

W sezonie świąteczno-noworocznym firma Atlas Estates przeprowadziła akcję charytatywną pod nazwą „Okno na świat”, w ramach której przekazała łącznie 80 telewizorów 16 różnym placówkom oświatowym oraz pomocy społecznej.
Wśród obdarowanych znalazły się domy dziecka, szkoły i przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na rzecz dzieci i rodzin, znajdujące się w większości w Warszawie i okolicach. W akcji przekazywania odbiorników brali udział pracownicy Atlas Estates w ramach wolontariatu pracowniczego.

Jednym, z beneficjentów akcji jest Zespół Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie. Jego dyrektor, Małgorzata Dońska-Olszko, wyjaśnia, w jaki sposób szkoła korzysta z otrzymanego sprzętu: W naszej placówce uczą się dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością ruchową i złożoną. Wiele dzieci nie może pisać ręcznie, ale z powodzeniem posługuje się nowoczesną technologią. Telewizory otrzymane w darze od Atlas Estates wykorzystujemy przede wszystkim jako monitory w zestawie z komputerem. Wielkość ekranu ułatwia naukę i czyni ją dostępną również dla tych dzieci, które mają problemy związane z postrzeganiem obrazu. Jesteśmy wdzięczni za otrzymane pomoce edukacyjne. Dzięki tego rodzaju inicjatywom możemy podnosić jakość edukacji dzieci z niepełnosprawnością, a także zwiększać ich motywację do nauki.

Atlas Estates zdecydował się przekazać telewizory LCD marki Philips w związku z okresową wymianą sprzętu w warszawskim hotelu Hilton, którego budynek należy do firmy. Wszystkie sprzęty znajdują się w dobrym stanie.

Zdecydowaliśmy się przekazać sprzęt z hotelu Hilton na cele dobroczynne placówkom w Warszawie, gdzie firma koncentruje swoją działalność. Mamy nadzieję, że ten skromny gest przyczyni się do wyrównywania szans potrzebujących dzieci i rodzin z naszego otoczenia – mówi Reuven Havar, prezes Atlas Management Company.

Więcej:  http://atlasestates.pl